Levin matkailukeskuksen toiminta uudistuu | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Levin matkailukeskuksen toiminta uudistuu

10.4.2017 klo 15:45
|

Levin matkailukeskuksen toimintaa uudistetaan uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi. Tästä syystä yrityksessä aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Pro Uutiset

Levin Matkailukeskus on ilmoittanut henkilöstölleen tänään maanantaina aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut alkavat 18. huhtikuuta ja niissä käsitellään Levin Matkailukeskuksen ravintolatoiminnan ja muun palvelutuotannon sekä yrityksen tukitoimintojen laadullisia, tuotannollisia, teknisiä ja toiminnallisia muutostarpeita. Palvelutuotanto pitää sisällään hoito-osastopalvelut, lastenmaailman, keilahallin ja myyntipalvelutyöt. Tukitoimintoihin kuuluvat hallinto-, huolto-, siivous- ja esimiestyöt.

Eikö toimintaa voi uudistaa ilman yhteistoimintaneuvotteluja?

– Levin Matkailukeskus Oy on käynnistänyt mittavat koko toimintaa käsittävät uudistustoimenpiteet noin vuosi sitten. Ensimmäinen uusi ravintolakonsepti Classic Pizza avattiin marraskuussa 2016. Nyt talvikauden 2016–2017 päättyessä lähdemme yhdessä suunnittelemaan seuraavia kehittämisaskeleita. Ajankohta on luonteva, koska esimerkiksi uusi Burger King -ravintola tulee seuraavaksi työn alle. Kun oletuksena on, että organisaation uudelleenjärjestelyllä on mahdollisesti joitain henkilöstövaikutuksia, on kaikkien etu aloittaa yt-neuvottelut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kertoo toimitusjohtaja Sanna Leinonen Levi Matkailukeskuksesta.

Levin Matkailukeskuksen palveluksessa työskentelee 95 henkilöä. Yt-kutsussa vähentämistarpeeksi ilmoitetaan enintään yhdeksän henkilöä.

Mitä asioita yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään?

–  Neuvotteluissa käsitellään erityisesti koulutus- ja uudelleensijoittamismahdollisuuksia vaihtoehtoina irtisanomisille. Lisäksi selvitetään eläkejärjestelyt. Irtisanominen on tietenkin viimeisin vaihtoehto ja kaikki muut lievemmät toimenpiteet harkitaan sitä ennen. Neuvottelut voivat johtaa enintään yhdeksän henkilön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen yli 90 päiväksi tai irtisanomiseen, Leinonen kertoo.

Pron jäsenillä on kokemusta siitä, että yhteistoimintaneuvottelut ovat usein silmänlumetta. Miten on Levin osalta?

– Meillä on aidosti organisaatiorakenteen ja toimenkuvien uudistamistyö vasta suunnitteilla. Suunnitelmista kerrotaan neuvotteluissa henkilöstön edustajille ja sitten yhdessä arvioidaan, miten nykyinen henkilöstö sijoittuu uudistuvaan toimintaamme. Toivon vilpittömästi, että saamme sovittua uusista toimenkuvista ja niihin liittyvistä työtehtävistä kaikkien työntekijöiden osalta. Se tietenkin edellyttää kaikkien halua olla mukana uudistuvassa palvelutuotannossamme ja siihen soveltuvissa tukitoiminnoissa, Leinonen toteaa.

Onko eettisesti oikein, että ammattiliittojen omistamassa yrityksessä käydään yt-neuvotteluja?

– Noin vuosi sitten lähtenyt uudistusprojekti on hallituksen päätösten kautta yhtiön omistajien tahtotila. Levin Matkailukeskuksen tarjoaman palvelukonseptin on aika uudistua palvellakseen paremmin tämän päivän kuluttajaa, sekä kotimaista että ulkomaista. Hallitus on myös edellyttänyt, että neuvottelut henkilöstön kanssa käydään huolella ja tietenkin lakia noudattaen, Leinonen vakuuttaa.

Mikä on uudistamisen tavoite?

– Matkailukeskuksen organisaatiomuutoksen tavoitteena on vastata paremmin Levin alueen kysyntään sekä nykyisillä että mahdollisesti uusilla tuotteilla ja palveluilla. Yhtiö on toiminut nykyisellä konseptilla lähes 20 vuotta. Kehittämistyöllä tehdään pohjaa yhtiön pitkän tähtäimen kasvusuunnitelmille. Kehittämistyössä otetaan huomioon kaikkien henkilöstöryhmien näkemykset ja pyritään mahdollisuuksien mukaan täyttämään myös yksilölliset toiveet työtehtävien suhteen. Tarjolla on uusia mielenkiintoisia haasteita nyt ja tulevaisuudessa, Leinonen lupaa.