Lisää osaamisen kehittämistä töihin, vaatii STTK | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Lisää osaamisen kehittämistä töihin, vaatii STTK

17.1.2017 klo 13:19
|

Lähes puolet yksityissektorin työntekijöistä pitää oman osaamisen kehittämismahdollisuuksia työpaikalla kehnoina, kertoo tuore kysely.

Pro Uutiset/STTK

Lähes puolet, eli 42 prosenttia palkansaajista kokee työnantajansa tarjoavan melko huonosti tai ei lainkaan mahdollisuuksia osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Yli puolet kokee työnantajansa tarjoavan melko hyvin tai hyvin kouluttautumismahdollisuuksia. Näin kertoo STTK:n teettämä kysely, johon vastasi yli tuhat palkasaajaa.

Vastaukset vaihtelivat huomattavasti henkilön ammattiaseman mukaan. Kun ylemmistä toimihenkilöistä vain 25 prosenttia kokee työnantajien tarjoavan melko huonosti tai ei lainkaan mahdollisuuksia osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen, on vastaava luku  toimihenkilöiden osalta 37 prosenttia. Työntekijöistä puolet kokee, ettei työssä pääse lisäämään osaamista.

– Niin koko Suomen kuin yksittäisen työpaikankin kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen tapahtuu yhä enemmän osaavan henkilöstön toimesta. Teknologian kehityksen myötä palkansaajien osaamisesta, sen ylläpitämisestä ja kehittämisestä on pidettävä huomattavasti enemmän huolta jos Suomi haluaa menestyä kansainvälisessä kilpailussa, STTK:n johtaja Katarina Murto muistuttaa.

Iso työnantaja kouluttaa pientä useammin

Työpaikan koolla on selvä vaikutus työnantajan tarjoaman ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon kehittämismahdollisuuksiin. Yli 500 henkilön työpaikoilla 32 prosenttia oli tyytymättömiä työnantajan tarjoamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen, kun vastaava luku alle 20 henkilön työpaikoilla oli 48 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla lähes puolet vastaajista pitää mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen huonoina. Kunta-alalla näin tuumii joka kolmas.

– Vastuu osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä on sekä työntekijällä että työnantajalla. Työnantajalla tulisi kuitenkin olla vastuu siitä, että työntekijän ja esimiehen välillä käydään säännöllisesti ammattitaidon kehittämistarpeiden tarkastelu ja keskustellaan yhdessä osaamistarpeista ja tarvittavista toimista. Työpaikoilla pitäisi myös yhdessä ennakoida paremmin työpaikan osaamiseen liittyviä muutostarpeita sekä myös yhdessä laatia osaamiskartoitukset, Murto painottaa.

Murron mukaan osaamistarpeiden parempi ennakointi voi parantaa organisaation muutoskykyä ja vähentää tarvetta henkilöstön irtisanomisille.

–Samalla edistetään myös työhyvinvointia, Murto korostaa.

Aula Research toteutti kyselyn STTK:n toimeksiannosta marras-joulukuun vaihteessa 2016.  Siihen vastasi yhteensä 1 061 työssäkäyvää henkilöä ympäri Suomen.