Lisäeläkelupaus piti työtuomioistuimessa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset

Voiko rahoitusalalla sovittua lisäeläkettä pienentää siksi, että eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa? Asiaa koskeva erimielisyys ratkesi tänään kokeneiden pankkitoimihenkilöiden hyväksi työtuomioistuimen päätöksellä.

– Hyvä päätös parintuhannen prolaisen kannalta, toteaa sopimusalavastaava Jarmo Paananen Ammattiliitto Prosta.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan vuoden 2017 eläkeuudistus ei vaikuta heikentävästi niiden toimihenkilöiden kokonaiseläkkeen, jotka ovat olleet lisäeläketurvan piirissä ja jäävät eläkkeelle 1.1.2017 jälkeen.

Lisäeläke käyttöön 1970-luvulla kompensoimaan matalia palkkoja

Lisäeläkkeellä tarkoitetaan lakisääteistä työeläkettä täydentävää eläketurvaa.

Rahoitusalla ensimmäinen koko alaa koskeva työehtosopimusmääräys lisäeläkkeestä on ollut vuodesta 1973 lähtien. Kokonaiseläkkeen suuruus on muodostunut lakisääteisestä eläkkeestä ja lisäeläkkeestä. Tämän jälkeen lisäeläkemääräyksiä on muutettu useaan kertaan yhdessä sopien.

Kilpailukykyneuvottelujen yhteydessä vuonna 2016 kävi ilmi, että osapuolet ovat eri mieltä siitä, voiko työnantajapuoli muuttaa yksipuolisesti lisäeläkevakuutuksen ehtoja etuuksien tasoa heikentävästi vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Ammattiliitto Pro katsoi, että lisäeläkejärjestelmän keskeisenä perusperiaatteena on ollut, ettei eläke-etuuksien kokonaisraha-arvoa saa alentaa työnantajan yksipuolisilla päätöksillä työeläkelainsäädännön muutoksen vuoksi. Työnantajapuoli Finanssiala (FA) väitti puolestaan, että eläkelainsäädännön muutosten yhteydessä yksipuolisesti päätetyt muutokset ovat mahdollisia. Työnantaja siis katsoi, että olisi ollut mahdollista vähentää eläkettä ajalta, jolta eläke alkaa ennen työntekijän alinta lakisääteistä vanhuuseläkeikää, mikäli työntekijä jää eläkkeelle työehtosopimuksen mahdollistamassa iässä.

Lupaus lisäeläkkeestä piti tuomioistuimesta

Työtuomioistuin on tänään vahvistanut Ammattiliitto Pron tulkinnan rahoitusalan työehtosopimuksen eläkemääräysten sisällöstä oikeaksi.

Työtuomioistuin vahvisti, että 1.1.2017 voimaan tulleista työeläkelakien muutoksista huolimatta työnantajalla on velvollisuus maksaa lisäeläketurvanpiirissä oleville toimihenkilöille lisäeläkettä, jonka suuruus yhdessä lakisääteisen työeläkkeen kanssa vastaa kokonaiseläkelupauksen määrää.