Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika lyhenee, työttömyysturva paranee | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika lyhenee, työttömyysturva paranee

1.4.2020 klo 14:26
|

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti. Muutokset ovat voimassa 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta. Muutoksia ei sovelleta julkiseen sektoriin.

Pro Uutiset / Lähde: TEM

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain muutokset ovat voimassa 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2020 keskusjärjestöjen esityksen pohjalta. Väliaikaisten lakimuutosten tarkoituksena on turvata toimeentulo ja yritystoiminta koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä.

Lisäksi 1. huhtikuuta tuli voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, joka laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Mitä nämä lakimuutokset tarkoittavat Pron jäsenille, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla?

– Monelle lakimuutokset eivät tarkoita mitään, sillä osaan Pron työehtosopimuksista on jo toteutettu määräaikaisia sopimusmuutoksia, joilla on muutettu yhteistoimintaneuvotteluiden käymisaikaa ja lomautusilmoitusaikaa. Tarkista oman sopimusalasi tilanne sopimusalavastaavalta tai työsuhdepäivystyksen kautta. Tieto muutoksista on lähetetty sähköpostitse sopimusalakohtaisesti, kertoo Pron lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.

Jos työskentelet valtion palveluksessa ja sinulla kysyttävää, otathan yhteyttä julkisen sektorin sopimusalavastaaviin.

Näistä väliaikaisista muutoksista sovittiin

  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.