Luotot: ”Huonoa johtamista Gasumilla” | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Luotot: ”Huonoa johtamista Gasumilla”

21.11.2017 klo 11:34
|

Gasumin henkilöstön edustajat ovat lähettäneet yhtiön hallituksen ja pääomistajan edustajille kirjelmän, jolla toivovat parannusta huonoon henkilöstöpolitiikkaan ja johtamiseen. Pron sopimusalavastaava Taru Reinikainen haluaa, että yhtiön johdossa herätään ongelmiin ja ryhdytään pikaisiin toimenpiteisiin.

Pro Uutiset

Suomalaisen energiayhtiö Gasumin henkilöstön edustajat ovat huolestuneet yhtiön henkilöstöpolitiikan ja johtamiskulttuurin heikentymisestä usean vuoden ajan. Henkilöston edustajat ovat toimittaneet kirjelmän omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille Mika Lintilälle, Gasumin hallitukselle sekä valtion omistajaohjausosaston päällikölle Eero Heliövaaralle.

Ammattiliitto Pron kemianalan sopimusalavastaava Taru Reinikainen kertoo, että luottamusmiehet kokivat, ettei enää ollut muuta keinoa kuin ottaa yhteyttä yhtiön hallituksen ja pääomistajan edustajiin.

–  Johdon kanssa keskustelu ei enää auttanut. Toivomme, että työnantaja puuttuu huonosta johtamisesta kumpuavaan järkyttävään työilmapiiriin ja neuvottelee aidosti luottamusmiesten kanssa, jotta asioihin saadaan muutos. 

"Sanelu jatkunut useita vuosia"

Työnantaja sanelu on jatkunut useita vuosia eikä aitoja neuvotteluja henkilöstön edustajien kanssa käydä. Heitä on myös painostettu viime aikoina. Reinikaisen mukaan yhtiössä rikotaan jatkuvasti myös yhteistoimintalain velvoitteita sekä sen henkeä.

–  Muun muassa henkilöstöetuja on karsittu ilmoitusluontoisesti ja yhteistoimintaneuvotteluja ei ole käyty toimipisteen lakkauttamisesta.

Sopimusalavastaava Reinikainen kertoo, että useista keskusteluista huolimatta yhtiön johto ei ole korjannut omaa toimintaansa ja tilanne on koko ajan vain pahentunut. 

 – Asiasta on keskusteltu johdon kanssa useita kertoja ilman tuloksia. Työnantaja ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, vaan on ollut täysin välinpitämätön kuulemaan henkilöstön edustajia. Esimerkiksi työhyvinvointikyselyn tuloksia ei saanut käsitellä esimiesten kanssa, eikä tuloksia saanut julkistaa.

Gasumin henkilöstö on väsynyt ja peloissaan. Ongelmista ei uskalleta puhua avoimesti ääneen rangaistuksen pelossa.

"Haluamme, että johto herää ongelmiin ja ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin"

Reinikainen pitää perättömänä väitettä siitä, että luottamusmiesten kirjelmä liittyisi Suomen kaasumarkkinasta käytävään tappeluun.

–  Johdon väitteellä yritetään ohjata keskustelua pois itse aiheesta eli huonosta johtamisesta. Haluamme, että yhtiön johdossa herätään ongelmiin ja ryhdytään pikaisiin toimenpiteisiin. Yhtiön johtoryhmä teki vastineen luottamusmiesten kirjeeseen yhtiön hallitukselle. Kummastelemme, miksi vastinetta ei ole käsitelty avoimesti luottamusmiesten kanssa.

–  Toivomme luottamusmiehille työrauhaa ja odotamme puolueetonta selvitystä, jotta asiat voidaan käydä läpi perusteellisesti.