Luottamusmies kantaa huolta jaksamisesta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Luottamusmies kantaa huolta jaksamisesta

15.11.2016 klo 08:06
|

Sievin Jalkineen tilauskanta on hyvä ja töitä paiskitaan – nyt pitää kiinnittää huomio jaksamiseen, sanoo luottamusmies Anne Kantola. Palkkausjärjestelmä saatiin jo parempaan kuntoon.

Pro Uutiset/Pirkko Koivu

Muun muassa vapaa-ajan- ja työkenkiä valmistava Sievin Jalkine Oy kuuluu yrityksiin, jossa on nyt kiireitä. Voitto tarjouskilpailussa Ruotsin puolustusvoimien taistelijan jalkineista ja muutenkin hyvä tuotteiden menekki ovat johtaneet siihen, että väkeä tarvitaan lisää. Tuotannon puolelle on tulossa työvoimakoulutuksella 30 uutta ompelijaa.

– Vuoden 2014 lopulla oli yt-neuvottelut lomautuksista, mutta lopulta lomautus jäi muutamaan päivään keväällä 2015, kun tilauskanta parani. Uusia paikkoja avautuu myös eläkkeelle jäämisten kautta, sanoo prolainen luottamusmies Anne Kantola.

Viime vuonna konsernin liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on noin puolet. Sievi-konsernilla on yhteensä noin 500 työntekijää, tuotantoa on Sievissä ja Oulaisissa. Prolaisia toimihenkilöitä on noin 25.

Tuotannon kiireet tietävät venymistä ja ylitöitä myös toimihenkilöille.

– Moni haluaisi ylityökorvauksen mieluiten vapaapäivinä, mutta on eri asia, milloin vapaita pystyy pitämään.

Kantolan mielestä työn henkiseen kuormittavuuteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Työnantaja tukee fyysisen kunnon ylläpitämistä, mikä osittain heijastuu myös henkiseen jaksamiseen. Silti myös henkisestä kuormituksesta pitäisi Kantolan mielestä keskustella.

Palkkausjärjestelmä uusiksi

Anne Kantola kuuluu Pron vastikään palkitsemiin luottamusmiehiin. Hänen panostaan tarvittiin muun muassa palkkausjärjestelmän uudistamisessa, joka saatiin aikaan pari vuotta sitten.

– Tämä on ehkä isoin projekti, jossa olen luottamusmiehenä ollut mukana. Monet muut onnistumiset luottamusmiehenä ovat koskeneet ennemminkin yksittäisiä jäseniä.

Aiemmin palkkaus perustui tehtävänimikkeisiin, mutta töiden todellinen sisältö ei välttämättä vastannut nimikettä. Järjestelmää uusittaessa kaikkien tehtävät käytiin läpi.

– Nyt esimiehet tietävät, mitä kukin alainen todellisuudessa tekee. Tästä on sekin etu, että kun muutoksia tapahtuu, tiedetään paremmin kenen töihin ne vaikuttavat. Käyttöön otettiin myös kehityskeskustelut.

Kantola toivoisi vielä lisää avoimuutta palkkaukseen, jotta mahdollisiin vinoumiin päästäisiin käsiksi.

Kantolan mielestä luottamusmiehen tehtävässä tarvitaan sitkeyttä ja säikkymättömyyttä. Esimerkiksi palkkausjärjestelmän uudistaminen herätti työpaikalla myös epäilyjä. 

– Luottamusmiehen on jaksettava sinnikkäästi viedä asioita eteenpäin eikä hän saa ottaa henkilökohtaisesti, jos ehdotus tyrmätään. Liian jääräpäinenkään ei saa olla, mutta omia ja jäsenten näkemyksiä täytyy osata puolustaa.

Hän sanoo, että työpaikalla ihmiset ovat periaatteessa kiinnostuneita edunvalvonnasta, mutta varsinaisiin luottamustehtäviin ei ole tunkua. Pro-klubi kokoontuu työpaikalla muutaman kerran vuodessa.

– Apua saan tarvittaessa Prosta, ja työpaikalla Teamin luottamusmies on yhteistyökumppani.