Mikä mättää yt-laissa? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset/TEM

Laki yhteistoiminnasta on saanut huonon maineen irtisanomislakina. Nyt lain muuttamista harkitaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti johtaja Katarina Murron STTK:sta ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään, miten hyvin yt-laki toimii yrityksissä.

Murto ja Vanhanen saivat tehtäväkseen laatia ehdotuksen yt-lain muutostarpeista. He arvioivat, minkälaisia vaikutuksia voimassa olevalla yhteistoimintalailla on ollut yritysten työllistämiseen ja voidaanko lainsäädäntöä kehittämällä sitä edistää.

Ehdotus valmistuu vuoden 2018 marraskuuhun mennessä.

Mitä selvitellään?

Selvityksen tulee ottaa kanta siihen, ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia. On selvitettävä, minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä. Tietoa tarvitaan myös siitä,  tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä.

Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tulisi erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen.

Lisäksi selvityksen piiriin kuuluvat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.

Hallitus päätti selvittää yt-lain muutostarpeet huhtikuussa pidetyssä kehysriihessään