Miten työttömyysturvan väliaikaiset muutokset vaikuttavat prolaisiin? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Miten työttömyysturvan väliaikaiset muutokset vaikuttavat prolaisiin?

14.4.2020 klo 11:05
|

Työttömyysturvan omavastuuaika, työssäoloehto ja enimmäisaika muuttuvat väliaikaisesti keskiviikkona 15. huhtikuuta. Muutokset vaikuttavat kuitenkin jo 16. maaliskuuta 2020 alkaneeseen työttömyyteen tai lomautukseen. Työttömyyskassa Pro kertoo, miten muutokset vaikuttavat.

Pro Uutiset / Lähde: Työttömyyskassa Pro 14.4.2020

Työttömyysturvaan tulee väliaikaisia muutoksia keskiviikkona 15. huhtikuuta 2020. Muutokset vaikuttavat kuitenkin jo 16. maaliskuuta 2020 alkaneeseen työttömyyteen tai lomautukseen. Väliaikaiset muutokset koskevat omavastuuaikaa, työssäoloehtoa ja enimmäisaikaa.

Päivärahaa jo ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä

Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden alussa aikaa, jonka ajalta työtön tai lomautettu ei saa päivärahaa. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä päivärahaa on mahdollisuus saada heti lomautuksen tai työttömyyden alettua ilman omavastuuaikaa.

Omavastuuajan osalta lakimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ensimmäinen lomautus- tai työttömyyspäivä on 16.3.2020 tai viimeistään 6.7.2020, Työttömyyskassa Pro maksaa päivärahaa heti lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta.

Omavastuuaika on edelleen olemassa, mutta päivärahaa voidaan maksaa samanaikaisesti omavastuuajan kanssa.

Jos ensimmäinen lomautusjakso on esimerkiksi 16.–22.3.2020, päivärahaa maksetaan heti 16.3.2020 alkaen. Omavastuuaika kuluu taustalla samanaikaisesti, jolloin omavastuuaika on kerätty ajalle 16.3.– 22.3.2020.

Ansiopäivärahaa saa lyhyemmän työskentelyn perusteella

Palkansaajalla on oikeus työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos työssäoloehto täyttyy. Toisen lakimuutoksen myötä ansiopäivärahaa voi saada lyhyemmän työskentelyn perusteella, sillä työssäoloehtoa on kahden pituista.

Palkansaajan työssäoloehto on 13 viikkoa 16.3.2020–6.7.2020, jos palkansaaja ei ole ehtinyt kartuttaa normaalia 26 viikon työssäoloehtoa ennen työttömyyttä tai lomautusta.

Et voi itse valita, kumpaa työssäoloehdon pituutta kassa käyttää, vaan ensisijaisesti kassa käyttää aina 26 viikon työssäoloehtoa. Ja 13 viikon työssäoloehtoa käytetään vain siinä tapauksessa, että 26 viikkoa ei täyty ennen lomautusta tai työttömyyttä.

Jotta 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa, edellyttää tämä sitä, että palkansaajalta löytyy vähintään yksi työssäoloehtoa kartuttava kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta. Lisäksi 13 viikon työssäoloehto on täytynyt kartuttaa työttömyyskassan jäsenyysaikana. 

Yrittäjän perheenjäsenen, joka ei omista yritystä, työssäoloehto on puolestaan 26 viikkoa, jos normaali 52 viikkoa ei täyty.

Enimmäisaika ei kulu uusien lomautusten aikana

Kolmannen työttömyysturvalakia koskevan lakimuutoksen myötä lomautuksen perusteella maksettava ansiopäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa (300–500 päivää) ajalla 16.3.–30.6.2020. Enimmäismaksuajan jäädyttäminen koskee vain uusia lomautuksia, jotka toteutetaan ajalla 16.3.–30.6.2020. Ennen 16.3.2020 alkaneen lomautuksen perusteella maksettavan päivärahan enimmäisaika kuluu normaalisti.

Muistathan myös nämä väliaikaiset lakimuutokset

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain muutokset ovat voimassa 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2020 keskusjärjestöjen esityksen pohjaltaliaikaisten lakimuutosten tarkoituksena on turvata toimeentulo ja yritystoiminta koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Lakimuutosten myötä lomautusilmoitusaika lyhentyy, lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy, määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen on mahdollista, työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu ja takaisinottovelvollisuus pidentyy.

– Monelle lakimuutokset eivät tarkoita mitään, sillä osaan Pron työehtosopimuksista on jo toteutettu määräaikaisia sopimusmuutoksia, joilla on muutettu yhteistoimintaneuvotteluiden käymisaikaa ja lomautusilmoitusaikaa. Tarkista oman sopimusalasi tilanne sopimusalavastaavalta tai työsuhdepäivystyksen kautta. Tieto muutoksista on lähetetty sähköpostitse sopimusalakohtaisesti, muistutti Pron lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.

Lisäksi 1. huhtikuuta tuli voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, joka laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Pron uusi neuvontapuhelin auttaa lomautustilanteissa

Pron uusi neuvontapuhelin vastaa numerossa 09 17273 420 arkisin kello 9–12 jäsenten lomautuskysymyksiin. Lomautuslinjalle kannattaa soittaa, jos olet ensimmäistä kertaa lomautettuna tai lomautusuhan alla, ja kaipaat henkilökohtaista neuvontaa.

Mietityttääkö koronavirustilanne? 

Liity Ota yhteyttä Yt-paketti Tietoa koronaviruksesta