Naisvaltainen rahoitusala miehistyi ja nuorentui | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Naisvaltainen rahoitusala miehistyi ja nuorentui

4.5.2020 klo 16:25
|

Toimihenkilötehtävissä suurimmaksi ikäluokaksi ovat nousseet 25–29-vuotiaat nuoret, kertoo rahoitusalan tuore raportti. Myös miesten määrä toimihenkilötehtävissä nousi.

Pro Uutiset / Lähde: Rahoitusalan tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2018–2019

Rahoitusalan toimihenkilötehtävissä suurin ikäluokka oli 25–29-vuotiaat (1 752 henkilöä), kun viime tilastokaudella suurin ikäluokka oli 55–59-vuotiaat, selviää tänään 4. toukokuuta julkaistusta tilastoraportista. Myös toimihenkilömiesten osuus kasvoi 230 henkilöllä edelliseen tilastokauteen verrattuna. 

Elinkeinoelämän keskusliiton keräämät syyskuun 2019 tiedot kattavat rahoitusalalla 20 625 henkilöä, joista naisia oli 13 225 ja miehiä 7 400.

Samassa tehtävässä sukupuolten välinen palkkaero voi olla jopa neljänneksen

Tilastoraportin mukaan alan keskiansioissa on eroja. Samalla tehtävätasolla naisten ja miesten palkkaero voi olla lähes 24 prosenttia. Naisten keskiansiot ovat miesten keskiansioita matalammat kaikilla tehtävätasoilla.

Kuva: Rahoitusalan säännöllisen työajan keskiansiot ja ansiokehitys syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019 sekä ansiokehitys tulospalkkioineen ja kiinteän kuukausipalkan kehitys eri tehtävätasoilla (koko maa)

Toimihenkilöillä miesten ja naisten palkkaero oli syyskuussa 2019 pienimmillään 2,0 prosenttia. Johtotasolla palkkaero oli suurimmillaan 24,3 prosenttia. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä ero oli 14,1 prosenttia.

–  Erot ovat kaventuneet vuodessa hiukan toimihenkilö sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä, sillä vuotta aiemmin palkkaerot olivat miesten hyväksi toimihenkilötasolla 2,4 prosenttia ja esimies- ja asiantuntijatasolla 15 prosenttia, sopimusalavastaava Jarmo Paananen Ammattiliitto Prosta kertoo.

Rahoitusalalla naisten ansiokehitys on parantunut kaikilla tehtävätasoilla. Johtotehtävissä työskentelevä mies ansaitsi kuitenkin keskimäärin 9 898 euroa kuukaudessa eli 2 410 euroa enemmän, kun nainen vastaavasti tienasi 7 488 euroa. Toimihenkilötasolla palkoissa ero oli 61 euroa, miehet ansaitsivat keskimäärin 3 031 euroa ja naiset keskimäärin 2 970 euroa.   

Esimies- ja asiantuntijatehtävissä mies ansaitsi keskimäärin 5 766 euroa kuukaudessa, nainen 812 euroa vähemmän eli keskimäärin 4 954 euroa kuukaudessa.

Säännöllisen työajan ansio sisältää varsinaisen kiinteän kuukausipalkan lisäksi erilaiset säännöllisen työajan lisät (kuten ilta- tai yölisät, mutta ei ylityölisiä), luontoisetujen verotusarvon sekä provisiot kuukausikeskiarvona.

Tulospalkkiot laskivat johto- sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä

Kuva: Tulospalkkiot vuosina 2018 ja 2019

Esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien tulospalkkiot laskivat eniten, eli noin 20 prosenttia. Toimihenkilötehtävissä toimivien naisten tulospalkkiot nousivat kuitenkin 1,9 prosenttia. Edelleen rahoitusalalla maksettavat tulospalkkiot omalta osaltaan lisäävät naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Sukupuolten väliset erot tulospalkkioiden suuruudessa ovat suurimmat johtotehtävissä toimivilla, peräti 890 euroa. Pienimmillään tulospalkkaero oli toimihenkilöillä, 7 euroa.

Johtotehtävissä tulospalkkiota maksettiin keskimäärin 1 214 euroa kuukaudessa, esimies- ja asiantuntijatehtävissä 304 euroa ja toimihenkilötehtävissä 56 euroa.

– Miesten euromääräiset tulospalkkiot olivat edelleen naisten vastaavia suuremmat kaikissa tehtäväryhmissä. Johto- sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä ero oli kaksinkertainen miesten hyväksi, kertoo rahoitusalan sopimusalavastaava Minna Davidjuk.

Rahoitusalan ansiokehitystä seurataan vuosittain laadittavassa selvityksessä

Rahoitusalan työehtosopimuksessa on sovittu, että työryhmä laatii vuosittain selvityksen rahoitusalan ja vertailun kannalta keskeisten alojen ansiokehityksestä palkkatilastojen valmistettua.

Ammattiliitto Prosta Minna Davidjuk ja Jarmo Paananen olivat mukana laatimassa raporttia yhdessä muiden rahoitusalan työmarkkinaosapuolten eli työnantajia edustavien Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Ammattiliitto Unionin ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kanssa.

Tarkastelun kohteena olivat henkilöt, jotka olivat saman tilastoinnin piirissä syyskuussa 2018 ja 2019.

Pron jäsenet työskentelevät rahoitusalalla muun muassa palvelu- ja rahoitusasiantuntijoina, sijoitusneuvojina ja rahoituspäällikköinä.