Nollatuntisopimus on nyt vaihteleva työaika – mikä muuttui? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Nollatuntisopimus on nyt vaihteleva työaika – mikä muuttui?

8.5.2018 klo 14:01
|

Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan paranivat aiempaan verrattuna. ProTv kertoo vaihtelevasta työajasta.

mita_tama_tarkoittaa_vaihteleva_tyoaika

ProTV

Nollatuntisopimusten kieltämistä vaativa kansalaisaloite tehtiin eduskunnalle vuonna 2015 ja uusi lakiesitys käsiteltiin eduskunnassa toukokuussa 2018. Miten kävi?

Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän eli niin sanotulla nollasopimuksella työskentelevän asema muuttuu kesäkuussa 2018 hiukan entistä varmemmaksi.

Uudella lainsäädännöllä vaihtelevan työajan sopimuksia rajoitetaan tilanteisiin, joissa työnantajan työvoimatarve vaihtelee. Työnantajan pitää antaa työntekijälle selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta.

Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan varmistetaan.

Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle varataan tilaisuus ilmoittaa, missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi ottaa työtä vastaan, jos työnantaja tarjoaa hänelle työtä vähimmäistyöajan ylittävän määrän. Nollasopimuslaisen ei vastedes tarvitse suostua rajattomaan lisätyöhön.

Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee tai jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä erikseen kutsuttaessa. Näitä sopimuksia kutsutaan nollatuntisopimuksiksi ja niillä työskenteleviä tarvittaessa työhön kutsuttaviksi työntekijöiksi.

Lisätietoa:

Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi” HE 118/2017