Nuoret tarvitsevat lisää tukea uravalintoihin ja työelämään siirtymiseen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Nuoret tarvitsevat lisää tukea uravalintoihin ja työelämään siirtymiseen

16.5.2018 klo 13:01
|

Miten nuori löytää ensimmäisen työpaikan? Millä perusteella opiskeluala valitaan? Nuoret tarvitsevat lisää työelämään siirtymistä tukevaa ohjausta, selvisi STTK:n teettämästä kyselystä.

Pro Uutiset/STTK/kuva:Suvi Elo

Nuorten ja opiskelijoiden valmiudet siirtyä työelämään eivät ole niin hyvät kuin on kuviteltu. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:ssa huolestuttiin, kun järjestön teettämä selvitys nuorten näkemyksistä koulutuksen ja opiskelujen aikana saadusta opintojen ohjauksesta ja tuesta työelämään siirryttäessä julkaistiin.

Vastanneista 41 prosenttia arvioi, että ohjaus tuki heikosti tai ei tukenut lainkaan heitä työelämään siirtymisessä. Parhaiten ohjaus on auttanut työelämään siirtymistä ammattikorkeakoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa, joissa työelämäyhteistyöllä on vahvat perinteet.

Yliopistoissa opiskelevista tai niistä valmistuneista lähes puolet arvioi, että ohjaus tuki heikosti tai ei lainkaan työelämään siirtymistä.  Ohjaus auttoi heitä erityisesti opinnoissa etenemisessä, kertoivat kyselyyn vastanneet.

Nuorista 43 prosenttia koki, että ohjaus ei tukenut tai tuki vain heikosti ammatin tai uran valinnassa. Ammatin tai uran valinnassa ohjaus oli tukenut heikoimmin lukiolaisia tai ylioppilaaksi valmistuneita ja pelkän peruskoulun käyneitä. Vähäisimmäksi ohjauksen merkityksen arvioivat pelkän peruskoulun käyneet.

Opiskelupaikka on merkittävin tulevaisuuden valinta

Opiskelupaikan valinta on monelle nuorelle usein merkittävin omaan tulevaisuuteen vaikuttava valinta, korostetaan STTK:sta. Siksi nuoret tarvitsevat monipuolisesti tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuspoluista.

- Monipuolinen tieto nopeuttaa siirtymiä koulutusasteelta toiselle, auttaa perusteltujen koulutusvalintojen tekemistä ja vähentää turhaa keskeyttämistä. Nuorten perinteiset koulutusalavalinnat ovat myös osasyy työelämän segregaatioon eli ammattien sukupuolittuneisuuteen. Hyvällä ohjauksella nuoret voivat tehdä rohkeita ja vähemmän perinteisiä valintoja, puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Hyviä esimerkkejä uraohjauksesta löytyy

Nuorille tehdyn selvityksen lisäksi STTK kysyi ammattikorkeakouluilta, millaista työelämään siirtymistä tukevaa ohjausta niissä järjestetään. Vastauksista kävi ilmi, että parhaimmillaan uraohjaus on kiinteä osa opintoja.

Ohjauksen tavoitteena on muun muassa tukea osaamisen tunnistamista, hioa työnhaun ja verkostoitumisen taitoja ja lisätä yritystuntemusta. Esimerkkeinä mainittiin opettajatuutoritoiminta, ura- ja rekrytointitapahtumat, yritysvierailut, verkkoon kootut ohjauspalvelut ja alumniyhteistyö.

AMK-päivät 16. – 17.5. järjestetään vuonna 2018 Satakunnan ammattikorkeakoulussa Porissa

Lue lisää:

Aula Research toteutti selvityksen 9.2.-1.3.2018 sähköisenä kyselynä  18-29 -vuotiaille. Kyselyyn vastasi 1036 nuorta ja nuorta aikuista.

Selvityksen tulokset

Kooste ammattikorkeakouluilta tulleista uraohjauskäytännöistä