Onko kotihoidon tuki tullut tiensä päähän? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Onko kotihoidon tuki tullut tiensä päähän?

11.11.2016 klo 09:15
|

Pro onnittelee kaikkia isiä sunnuntain isänpäivästä! Isien”kotimarkkina-aseman” parantamiseksi on kuitenkin vielä paljon tehtävää. 

Pro Uutiset/Tiina Pelkonen

Isät käyttävät vanhempainrahapäivistä alle kymmenesosan, ja isyysvapaata pidemmän vanhempainvapaan pitää isistä vain kaksi prosenttia. Vain isille suoraan nimetyt vapaat kuten isyysvapaa ja isäkuukausi ovat tätä vähän suositumpia.

Pron tasa-arvoasioista vastaavan lakimiehen Jaana Asikaisen mukaan perhevapaajärjestelmää pitää uudistaa.

– Vapaat pitäisi saada jakautumaan tasaisemmin isien ja äitien kesken ja myös erilaiset perhemallit tulisi ottaa paremmin huomioon.

Kun keskusjärjestö STTK asettui jo viime vuosikymmenen puolella tukemaan niin sanottua 6+6+6-mallia, myös Pro kannatti sitä. Mallin idea on otettu Islannista, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat sitä kehittäneet edelleen. Mallin mukaan äiti käyttäisi vanhempainvapaata 6 kuukautta, isä 6 kuukautta, ja kolmannen kuuden kuukauden jakson käyttämisestä vanhemmat päättäisivät keskenään.

– Pro ei kuitenkaan sitoudu mihinkään malliin vaan on avoin keskustelulle, Asikainen lisää.

Aika on nyt otollinen muutokselle

SAK toi viime keväänä keskusteluun oman Perhepalikat uusiksi -mallinsa. STTK:n tasa-arvoasioista vastaavan lakimiehen Anja Lahermaan mielestä SAK:n ehdotuksessa on paljon hyvää.

– Se toisi joustoa vapaiden järjestämiseen ja ottaisi nykyistä paremmin huomioon eri elämäntilanteita ja -valintoja.

Myös STTK:ssa mietittiin tänä vuonna mahdollista omaa mallia. Lokakuisessa kokouksessaan keskusjärjestön hallitus päätti kuitenkin pysyä 6+6+6-mallin takana sitä edelleen kehittäen.

– Meidän mielestämme maan hallituksen tulisi aloittaa kolmikantainen valmistelu perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistukseksi mahdollisimman pian, Lahermaa sanoo.

Hän oli vuonna 2009–2011 toimineessa, hallituksen asettamassa vanhempainvapaatyöryhmässä.

– Se ei löytänyt yhteistä ratkaisua. Silloin ei oikein ollut tekemisen meininkiä. Nyt asenneilmasto on erilainen.

Lahermaan mukaan aika on nyt otollinen uudistukselle.

– Nyt kaikki tahot tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että perhevapaat pitäisi jakaa tasaisemmin isien ja äitien kesken.

Miksi isän kannattaa jäädä kotiin?

Mitä vikaa entisessä mallissa sitten on? Ensinnäkin työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja perheet ovat entistä monimuotoisempia.

Vanhempainvapaata on pidennetty 20 viime vuoden aikana vain isän bonusvapaan tuomalla neljän viikon lisäyksellä isyysvapaaseen. Vanhempainvapaan kesto sekä isien osuus sen käytössä ovat jääneet pohjoismaisittain jälkeen.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa suuri osa vanhemmista, nimenomaan äideistä, on pitkään poissa työelämästä hoitovapaan turvin. Perheistä noin 90 prosenttia hyödyntää niin sanottua kotihoidon tukea ainakin muutaman kuukauden ajan, ja sen varassa ollaan yli puolet perhevapaa-ajasta.

Jos äiti hyödyntää kotihoidontukikauden täysimääräisenä ja aloittaa uudet perhevapaat taas perheen kasvaessa, hän jää vuosiksi työelämän ulkopuolelle. Hän vaarantaa urakehityksensä, ja hänen palkkansa jää pysyvästi alemmalle tasolle kuin vastaavaa työtä tekevien miesten palkat.

Kelan myöntämä kotihoidon tuki on niukka. Vaikka perheet tulisivatkin toimeen hoitovapaan aikana, kartuttaa pitkä kotihoidontukijakso vapaalla olevan työeläkettä todella vähän verrattuna työssä olevan eläkekarttumaan. Naisten eläkeansiot ovat Suomessa muutenkin huomattavasti miesten eläkeansioiden alapuolella eli keskimäärin 66 prosenttia miesten eläkkeestä.

Väestöliiton perhebarometrin mukaan äidin pitkä kotona olo lasten ollessa pieniä sementoi perheen kotitöiden jaon vuosiksi eteenpäin. Kun äiti palaa työelämään, kotitöistä valtaosa jää edelleen hänen vastuulleen. Jos isä kantaisi lapsista ja kotiasioista päävastuun paria viikkoa pidemmän ajan, tasa-arvoinen työnjako voisi suuremmalla todennäköisyydellä jatkua vapaiden jälkeenkin.

– Se kannustaisi isiä ottamaan entistä enemmän kokonaisvastuuta lapsista ja kodista. Se olisi omiaan vahvistamaan isien ja lasten välistä suhdetta ja ehkä myös avioliittoa, Anja Lahermaa miettii.

 

Isän vapaat 

 

– Isyysvapaan ajalta maksetaan isyysrahaa 54 arkipäivältä. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona äidin kanssa samaan aikaan.

– Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Sitä voi käyttää äiti tai isä, tai vanhemmat vuorotellen. Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää.

– Vanhempainvapaan jälkeen, kun lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, isä tai äiti voi jäädä hoitamaan lasta hoitovapaalle kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitovapaan myöntää työnantaja. Hoitovapaa voi olla myös osittainen. Kela maksaa ajalta lastenhoidon tukea.