OP Keskusyhteisökonsernin yt:t päätökseen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

OP Keskusyhteisökonsernin yt:t päätökseen

13.11.2018 klo 11:47
|

OP Ryhmä päätti tänään Keskusyhteisökonsernin yhteistoimintaneuvottelut. Noin 700 nykyistä tehtävää päättyy, ja samaan aikaan syntyy yli 1 000 uutta työtehtävää. – Olemme käyneet yt-neuvotteluja hyvässä hengessä. Henkilöstön edustajat ovat saaneet ja ovat voineet vaikuttaa työnantajan suunnitelmiin, pääluottamusmies kertoo.

Pro Uutiset / Lähde: OP Ryhmän tiedote 13.11.2018

OP Ryhmän Keskusyhteisökonsernin uudelleenorganisoitumista ja 6 000 henkilöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on tänään saatu päätökseen.

– Positiivista on, että neuvotteluiden tuloksena syntyy yli tuhat uutta työtehtävää. Noin 700 työtehtävää lakkaa tai työtehtävien toimenkuva muuttuu yli 50 prosenttisesti. Noin 300 henkilölle, joiden toimenkuva muuttuu, pystytään tarjoamaan suoraan uutta tehtävää avoimista tehtävistä ja noin 400 hakee avointa tehtävää, OP Keskusyhteisökonsernin pääluottamusmies Eija Laurila kertoo.

Tuhannesta työtehtävästä täysin uusia on noin 250. Pääluottamusmiehen mukaan vielä tässä vaiheessa ei tiedetä, tuleeko irtisanomisia.

– Kokonaiskuva alkaa olla selvillä. Tiedämme nyt, ketkä ovat organisaation ylimmällä tasolla ja mikä on resurssien määrä. Seuraavien viikkojen aikana katsomme, ketkä ovat lähiesimiehiä ja mihin osiin henkilöstö sijoittuu, kun uusi organisaatio aloittaa toimintansa tammikuussa.

Pääluottamusmiehen mukaan niille noin 700 henkilölle, joiden toimenkuva muuttuu tai työtehtävä lakkaa, tarjotaan koulutusta ja tukea.

– Koulutuksen avulla mahdollistetaan uuden työn vastaanotto. 

Neuvotteluja käyty hyvässä hengessä

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio kiittää tiedotteessa henkilöstön edustajia avoimesta ja keskustelevasta neuvottelukulttuurista. Pääluottamusmies Laurila on samaa mieltä.

– Olemme käyneet yt-neuvotteluja hyvässä hengessä.Henkilöstön edustajat ovat saaneet ja ovat voineet vaikuttaa työnantajan suunnitelmiin. Näkemystemme perusteella suunnitelmia on muutettu. Neuvottelut ovat olleet avoimia ja keskustelevia eikä tietoa ole pantattu. Kaikki tieto on ollut käytettävissämme, pääluottamusmies kertoo.

Pääluottamusmies on saanut hyödyntää neuvotteluissa koko OP Keskusyhteisökonsernin luottamusmiesverkostoa eikä työnantaja ole rajoittanut sitä, kuka luottamusmies neuvotteluihin osallistuu.

– Olemme saaneet henkilöstöltä myös viestejä ja palautetta neuvotteluihin liittyen. Talossa suhtaudutaan tilanteeseen rauhallisesti.

Iso toimintatapamuutos

Pääluottamusmiehen mukaan suurimmat muutokset koskevat organisaation toimintatapaa. OP Keskusyhteisökonserni siirtyy itseohjautuvaan työskentelytapaan, jossa muutos koskee kaikkia ja vaikuttaa päivittäiseen tekemiseen. Myös esimiestyö muuttuu.

– Esimiestyöstä tulee ohjaavaa, opastavaa ja valmentavaa työskentelyä.

Toimihenkilöiden näkökulmasta työ muuttuu itseohjautuvaksi ja omaan työhön vaikuttaminen kasvaa merkittävään rooliin.

– 6 000 hengen organisaatiossa muutos ei tapahdu hetkessä, vaan aikaa on varattu kaksi vuotta. Digitaalisuus mullistaa tehtäviä ja työelämää sekä vaikuttaa organisointi-, johtamis- ja työskentelytapoihin. Teknisten apuvälineiden ja sovellusten lisäksi työskentely-ympäristö ja työskentelytapa muuttuu. Muutos tuo uusia haasteita myös ay-liikkeelle ja edunvalvonnalle, pääluottamusmies kertoo.

Uutta on myös se, että muutoksia on lähdetty tekemään työntekijä edellä.

– Ensimmäisenä on työntekijäkokemus, jonka kautta saadaan paras asiakaskokemus ja kolmantena toiminnan tehokkuus. Kyseessä on selvä suunnanmuutos, mikä on tehty OP Keskusyhteisökonsernissa.

Taustalla 100 miljoonan euron säästöohjelma

Organisaatiomuutokset ovat osa OP Ryhmän 100 miljoonan euron säästöohjelmaa keskusyhteisökonsernissa. Nyt päätetyillä toimenpiteillä säästötavoitteesta saavutetaan noin 10 miljoonan euron säästöt ensi vuonna. Kulusäästöjä haetaan lisäksi esimerkiksi tarkentamalla strategian fokusta, keskittymällä ydinliiketoimintoihin sekä optimoimalla edelleen oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.