Perehdytä nuori kesätöihin kunnolla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Perehdytä nuori kesätöihin kunnolla

21.5.2019 klo 12:00
|

Harva arvostaa neuvoja, joita saa pyytämättä. Nuorille työntekijöille niitä kuitenkin pitää antaa, muistuttaa työympäristöasiantuntija Tanja Luukkanen Ammattiliitto Prosta.

Pro Uutiset

Vuonna 2017 työpaikoilla tapahtui yhteensä 103 441 tapaturmaa. Valitettavan usein kokemattomille työntekijöille sattuu useammin tapaturmia, jotka voisivat olla vältettävissä kunnollisella perehdytyksellä. 

– Kerta ei välttämättä riitä, vaan nuoret tarvitsevat perehdytyksessä erityishuomiota.  On varmistettava, että työturvallisuusohjeet ymmärretään. Sen jälkeen kannattaa vielä seurata, että ohjeita noudatetaan, toteaa työympäristöasiantuntija Tanja Luukkanen Ammattiliitto Prosta.

Laki suojelee nuoria

Nuorten työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä on huolehdittava erityisen huolellisesti, sanoo myös laki

Työnantajan on huolehdittava, ettei työ ole nuoren ikään ja fyysiseen sekä psyykkiseen suorituskykyyn nähden kohtuuttoman kuormittavaa tai liian vastuullista. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että niiden teettämistä nuorilla on rajoitettu ja jotkut työt on kielletty nuorilta kokonaan. Myös nuorten työaikoja on rajoitettu.

”Jokainen tapaturma on torjuttavissa”

Viime kädessä työnantaja vastaa työturvallisuudesta, koneista, laitteista, toimintatavoista, johtamisesta.

– Esimiesten on tarkkailtava työympäristön turvallisuutta ja alaisten työskentelyä ja tarvittaessa puututtava turvallisuusrikkeisiin, sanoo Luukkanen Prosta.

– Jokaisen työntekijän tulee toimia annettujen turvaohjeiden mukaisesti ja huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta. Riskinotto on kielletty.