Pro ja JUKO: Uupunut ei uudistu – kannanotto henkilöstöresurssien turvaamiseksi | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro ja JUKO: Uupunut ei uudistu – kannanotto henkilöstöresurssien turvaamiseksi

27.8.2019 klo 10:10
| |

Ammattiliitto Pro ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat huolissaan henkilöstöresurssien riittävyydestä Suomen Akatemiassa, Opetushallituksessa ja Kotimaisten kielten keskuksessa. Järjestöjen mukaan vähentyneet resurssit uhkaavat jo virastojen palvelutason laatua.

Suomen Akatemian, Opetushallituksen ja Kotimaisten kielten keskuksen henkilöstöresursseja on vähennetty jo vuosia. Samaan aikaan tehtävät virastoissamme eivät ole vähentyneet, niitä on aiempaa enemmän ja työmme tavoitteet ovat laajempia ja kunnianhimoisempia. Henkilöstömme on tyytyväinen kehittyviin tehtävänkuviin ja pitää valtionhallinnon toiminnan laajaa uudistamista tarpeellisena. Nykyisillä henkilöstövoimavaroilla emme kuitenkaan enää kauan jaksa ylläpitää laadukasta ja vaikuttavaa palvelutasoa – emmekä vastata valtionhallinnon uudistamisvaatimuksiin ja toimintakentän laajentamisvaatimuksiin, joita virastoihimme ja henkilöstöömme kohdistetaan. Palkkaukseen varatut nykyiset toimintamenot eivät riitä. 

Virastojemme toimintamenojen ja henkilöstövoimavarojen riittävyys on varmistettava, jotta:

  • Suomen Akatemian henkilöstö voi laajentuvassa tehtäväkentässään mahdollistaa tutkimuksen korkean laadun ja vaikuttavuuden toteutumista.
  • Opetushallitus voi jatkaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä näihin liittyviä palvelu- ja hallintotehtäviä.
  • Kotimaisten kielten keskus pystyy huoltamaan suomen ja ruotsin kieltä ja tekemään asiantuntevia sanakirjoja sekä ylläpitämään näitä tukevia toimintoja.

Virastoissamme tehdään arvokasta työtä, ja sitä teemme me, korkeasti koulutetut, kokeneet ja motivoituneet erityisasiantuntijat. Nyt jaksamiseemme ja uudistumismahdollisuuksiimme on panostettava. Toiminnan sisältöä ei voi kehittää järkevästi, jos henkilöstöä joudutaan kaiken aikaa vähentämään eikä uutta, pitkäjänteisen työn mahdollistavaa vakituista henkilöstöä voida palkata. Valtion henkilöstö ei ole kuluerä vaan tulevaisuuden mahdollistaja.

Suomen Akatemian, Opetushallituksen ja Kotimaisten kielten keskuksen henkilöstön työhyvinvointia on viipymättä parannettava. Haluamme tehdä työmme jatkossakin hyvin, ja tämä edellyttää, että työntekemiselle, oppimiselle ja uudistumiselle on riittävästi aikaa. Hyvinvoiva henkilöstö on myös tärkeä signaali tulevaisuudessa, kun valtiolle rekrytoidaan uusia työntekijöitä.

Uupunut ei uudistu – leikkausten sijaan on panostettava henkilöstöön ja turvattava riittävät resurssit! 

Ammattiliitto Pron ja JUKOn kannanotto 26.8.2019

 

Ammattiliitto Pro

Marjo Aaltomaa, luottamusmies Suomen Akatemia

Tuija Koskela, luottamusmies Opetushallitus

Jorma Malinen, puheenjohtaja Ammattiliitto Pro

Niko Simola, johtaja Ammattiliitto Pro 

 

JUKO ry

Arja-Sisko Holappa, luottamusmies Opetushallitus

Timo Kolu, luottamusmies Suomen Akatemia

Tarja Korhonen, luottamusmies Kotus

Markku Nieminen, neuvottelupäällikkö JUKO ry

Kari Eskola, työmarkkinalakimies Akavan Erityisalat

Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Olli Luukkainen, puheenjohtaja JUKO ry

Maria Löfgren, toiminnanjohtaja JUKO ry