Pro vaatii työnantajia tulemaan vastaan: ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut täysin jumissa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro vaatii työnantajia tulemaan vastaan: ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut täysin jumissa

20.5.2020 klo 10:00
|

Pro toivoo työnantajilta yhteistä vastuunkantoa  ja vaatii kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomien 24 palkattoman työtunnin poistamista ICT-alan työehtosopimuksesta. Hyvästä ennakkovalmistautumisesta ja lukuisista esityksistä huolimatta vaikuttaa olevan ylivoimaista saavuttaa työehtosopimusratkaisu, joka on tasapainoinen ja ottaa huomioon ICT-alan tilanteen. 

Palta vaatii, että tähän asti vähäisesti käytettyjen kiky-tuntien poistaminen kompensoitaisiin työnantajille täysin.  

— Pro on esittänyt kompromissina työaikapankeista sopimista. Pankkeihin siirretyt tunnit olisivat osaltaan vastanneet kiky-tuntien poistamisen työnantajille luomaan tarpeeseen, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo.  

Pankeista sopiminen toteuttaisi uutta työaikalakia, jolla halutaan edistää työaikapankkien käyttöönottoa. 

Pro on ollut valmis sopimaan työehtosopimuksen työaikamääräyksiin useita joustoja, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi uuden työaikalain voimaantulon myötä. Lisäksi esillä on ollut työajan lisääminen osaamisen kehittämiseen, sillä Pron mielestä toimihenkilöiden ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen työelämän murroksessa on keskeinen ja tärkeä teema. Pron neuvottelijat ovat pahoillaan, että asiasta ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. 

Pro toivoo työnantajilta yhteistä vastuunkantoa 

— Pro esitti jo marraskuussa työnantajille tavoitteensa, jotka ovat esimerkiksi palkkaratkaisun osalta hyvin realistisia, työmarkkinoilla syntyneen yleisen linjan mukaisia, Malinen jatkaa.  

Neuvotteluiden etenemistä viivästytti tällöin työnantajien tiukka koordinaatio — Paltalla ei ollut mahdollisuutta edes neuvotella kiky-tuntien poistamisesta ennen kuin vientiteollisuudessa oli syntynyt neuvottelutuloksia. Koronaepidemian leviämisen jälkeen neuvottelut olivat tauolla kuukauden ja ovat nyttemmin jatkuneet etäyhteyksin.  

Malisen mukaan hyvästä ennakkovalmistautumisesta, lukemattomista neuvottelutapaamisista, molemmin puolin ratkaisuhakuisesta asenteesta ja lukuisista neuvotteluissa tehdyistä esityksistä huolimatta vaikuttaa olevan ylivoimaista saavuttaa työehtosopimusratkaisu, joka on tasapainoinen ja ottaa huomioon ICT-alan tilanteen. 

— Koronaepidemian takia elämme poikkeuksellista aikaa. Pron jäsenet ICT-alalla ovat avaintehtävissä yhteiskunnan tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa. Tässä tilanteessa Pro toivoo työnantajilta yhteistä vastuunkantoa ja nopeaa edistymistä kohti työehtosopimusratkaisua.