Pro voitti TeliaSoneran ikäsyrjintätapauksessa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro voitti TeliaSoneran ikäsyrjintätapauksessa

25.6.2013 klo 08:59
|

Lähtörahapakettia tarjottiin vain nuoremmille. Toimihenkilö sai kuuden kuukauden palkan lisäksi useita tuhansia euroja hyvityksenä ikäsyrjinnästä. – Hyvä esimerkki, että syrjintään suhtaudutaan vakavasti, sanoo lakimies Jaana Asikainen Ammattiliitto Prosta.

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pro on voittanut vuosia kestäneen oikeustaistelun TeliaSoneran kanssa. TeliaSonera ei antanut 63 vuotta täyttäneelle toimihenkilölle mahdollisuutta jäädä lähtörahapaketin turvin etsimään töitä vapailta markkinoilta. Irtisanomista ja lähtörahapakettia tarjottiin vain nuoremmille toimihenkilöille.

Korkein oikeus ei antanut työnantajalle valituslupaa, joten hovioikeuden tuomio ikäsyrjinnästä jää voimaan.

– Korkeimman oikeuden päätös on hyvä esimerkki, että syrjintään suhtaudutaan vakavasti, sanoo lakimies Jaana Asikainen Ammattiliitto Prosta.

Viiden vuoden oikeustaistelu

Irtisanomistilanteessa ikänsä vuoksi epäasiallisesti kohdeltu toimihenkilö sai oikeutta viisi vuotta irtisanomisen jälkeen. Pro nosti heinäkuussa 2010 kanteen TeliaSoneraa vastaan ikäsyrjinnästä, joka oli tapahtunut liki kaksi vuotta aiemmin työsuhdetta päätettäessä.

Toimihenkilöltä edellytettiin, että hän sopii eläkkeelle lähtemisestä ja työsuhde päättyy eläkkeelle siirtymisen johdosta. TeliaSoneran osaajakeskukseen siirretyllä vanhuuseläkeiän saavuttaneella toimihenkilöllä ei ollut mahdollisuutta irtisanomiseen ja lähtörahasopimuksen tekemiseen.

– Yritys kohteli eri-ikäisiä eri tavalla. Henkilön valinnan mahdollisuutta rajoitettiin. Merkitystä oli sillä, että vaihtoehdon puuttuminen johtui iästä, tiivistää lakimies Jaana Asikainen Ammattiliitto Prosta.

Ammattiliiton näkemyksen mukaan yritys rikkoi työsopimuslain syrjintäkieltoa. Käräjäoikeus vahvisti yhtiön menettelyn ikäsyrjinnäksi. Vaasan hovioikeus tuli heinäkuussa 2012 annetussa tuomiossa samaan lopputulokseen. Korkein oikeus ei ole antanut yhtiölle asiassa muutoksenhakulupaa toukokuun 2013 lopussa, joten hovioikeuden tuomio jää voimaan.

Menettely, jossa työntekijöitä asetetaan eri asemaan iän perusteella, on syrjivää. Yhtiö määrättiin maksamaan vahingonkorvauksena toimihenkilölle saamatta jäänyttä lähtörahaa eli kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus sekä yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa hyvitystä 6 000 euroa.

Sopimus ei luovuttanut oikeutta vaatia korvausta

Toimihenkilö ja työnantaja olivat sopineet, että työsuhde päättyy eläkkeelle siirtymisen johdosta eikä osapuolilla ole toisiaan kohtaan mitään työsuhteesta johtuvia vaatimuksia.

Vaikka työsuhde oli päättynyt sopimukseen eläkkeelle siirtymisestä, oikeus katsoi, ettei henkilö ollut tarkoittanut luopua oikeudestaan vaatia korvauksia ikäsyrjinnästä.

– Koko sen ajan kun toimihenkilöä painostettiin eläkkeelle, hän oli vedonnut esimieheensä, että haluaa saman lähtörahapaketin kuin muutkin, kertoo lakimies Asikainen Prosta.

Toimihenkilö oli ilmaissut vaatimuksensa myös viimeisessä työnantajan edustajan kanssa järjestetyssä tapaamisessa.