Prolaiset aktiivit vastustavat irtisanomissuojan heikennystä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Prolaiset aktiivit vastustavat irtisanomissuojan heikennystä

2.10.2018 klo 13:43
|

Kysyimme prolaisilta yhteiskunnallisesti aktiivisilta jäseniltä, mitä mieltä he ovat irtisanomissuojan heikennyksestä. Näin he vastasivat.

Pro Uutiset

Kysyimme prolaisilta yhteiskunnallisesti aktiivisilta jäseniltä, mitä mieltä he ovat irtisanomissuojan heikennyksestä.

Saimme kyselyyn yhteensä 156 vastausta prolaisilta kuntavaikuttajilta. Vastaajista 7 % kannatti kokoomusta, 6 % perussuomalaisia, 1 % sinistä tulevaisuutta, 48 % sosialidemokraatteja, 11 % vasemmistoliittoa, 1 % kristillisdemokraatteja, 18 % keskustaa, 1 % piraattipuoluetta ja 6 % vihreitä. Yksi vastaaja oli myös sitoutumaton.

Vastaajista 78 % kannatti liiton työtaistelutoimia ja 81 % mielestä irtisanomissuojan heikennys ei ollut oikeudenmukainen hanke.

Pikakysely toteutettiin 1.–2. lokakuuta 2018.

Kokoomusta kannattavista prolaisista suurin osa ei hyväksynyt esitystä

Kokoomuslaisista vastanneista 55 % kannatti työtaistelutoimia. Irtisanomissuojan heikennystä ei hyväksynyt 73 % vastaajista.

– Kyseinen esitys ainoastaan heikentää yksilön perusturvallisuuden tunnetta ja hidastaa perheenperustamista ennestään laskevan syntyvyyden maassa. Tälläkin hetkellä yritykset voivat tarjota määräaikaisia sopimuksia ja näin varmistaa henkilöstön määrän kunkin kauden tilanteen mukaan, kommentoi yksi vastaajista.

– Esittäähän aina voi. On vaan niin paljon tietämättömyyttä nykyisistä mahdollisuuksista irtisanomiseen. Olisi parempi saada koulutusta niin työnantajille kuin työntekijöille. Ei tarvita mitään vastakkainasettelua, kun säännöt tunnetaan, kommentoi toinen puolueen kannattaja.

Sosialidemokraatit tyrmäsivät irtisanomissuojan heikennyksen

Sosialidemokraatteja kannattavista prolaisista 99 % kannatti työtaistelutoimia ja ei hyväksynyt irtisanomissuojan heikennystä.

– Jos käytössä on jo kuuden kuukauden koeaika, niin se varmasti riittää työntekijän luonteen, ammattitaidon, sopivuuden yms. toteamiseen. Ehkä vaikeinta on ensimmäisen perheen tai suvun ulkopuolisen palkkaaminen. Kun firma on 1–2 hengen firma, ymmärrän yrittäjän pelon. Uusia työpaikkoja suunniteltu laki ei tuo. Lisää vain epävarmuutta samoin kuin kuuden kuukauden koeaika. Siihenkin riittäisi kolme kuukautta. Jos on aamu-uninen myöhästelijä ja maanantaisairas, niin kyllä se äkkiä selviää. Vastustan siis ehdottomasti, kertoo yksi vastaajista

– Irtisanominen on jo nyt helppoa ja esimerkiksi nollatuntisopimuksilla ei edes tarvita irtisanomista, vaan työntekijän tunteja voidaan vähentää. Tämä heikentäisi jo työssä olevien suojaa ja tuskin toisi lisää työpaikkoja. Sen sijaan palkkatukea pitäisi paremmin markkinoida yrityksille, kertoi toinen vastaaja.

Perussuomalaisista jäsenet yksimielisesti heikennystä vastaan 

Perussuomalaisista prolaisista 89 % kannatti työtaistelutoimia ja kaikki olivat heikennystä vastaan.

– Hallituksen esitys heikentää varsinkin nuorien työllistymistä. Ihmisiä voidaan "valkata" työnantajalle sopivaksi. Työntekijät myös pelkäävät menettävänsä työn, kommentoi eräs vastaaja.

Keskustalaiset kannattavat lakiesitystä

Keskustaa kannattavista prolaisisita kolmasosa vastusti lakiesitystä ja piti työtaistelutoimenpiteitä oikeutettuina. Loput kannattivat lakiesitystä ja vastustivat työtaistelutoimia.

– Esitys heikentää selkeästi työntekijän asemaa ja asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan työnantajan yrityksen koon mukaan. Saattaa aiheuttaa sen, ettei pienemmille työnantajille edes haluta töihin huonon irtisanomissuojan vuoksi. Tähän lisäät kikyt ja aktiivisuutta, niin ei se kovin hyvältä vaikuta. Vaikutukset saattavat myöhemmin yllättää myös päättäjät, kertoi yksi vastaaja.

– Muutoksia tarvitaan, jotta pysymme kilpailussa mukana. Kannatan irtisanomissuojan muuttamista pienissä yrityksissä. Raja saisi olla huomattavasti pienempi kuin 20 henkeä. Pienyrittäjille riski on suuri, jos ottaa työntekijän, jota ei sitten tarvittaessa voisikaan irtisanoa. Enkä tarkoita tällä mielivaltaista irtisanomista, vaan tapausta, jossa työnteosta ei jostain syystä tulekaan mitään. Lisäksi työllistäminen on liian kallista, kertoi toinen vastaaja.

Vasemmistoliittoon kuuluvat jäsenet vastustivat heikennystä

Vasemmistoliittoon kuuluvista Pron jäsenistä 82 % piti työtaistelutoimia oikeutettuina ja vastusti heikennysesitystä.

– Nykylainsäädännöllä työnantaja pääsee liian helposti eroon ei-pidetyistä työntekijöistä. Mitään helpotuksia ei tarvita, kommentoi yksi vastaaja.

– Lakiesitys on työmarkkinoita eriarvoistava. Lakiesitys toteutuessaan voi toimia jopa tulppana yrityksen kasvulle sekä osaavan työvoiman saamiselle. Lisäksi työttömyysturvan karenssi on kohtuuton mikäli "pärstäkerroin-potkut" realisoituvat, kertoi toinen vastaaja.

Vihreät vastustivat lakiesitystä

Vihreisiin kuuluvista jäsenistä 78 % kannatti työtaistelutoimia ja 89 % oli lakiesitystä vastaan.

– Se heikentää oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja työntekijän suojaa hyväksikäyttöä vastaan, kommentoi vastaaja.