Pron hallitus hyväksyi neuvottelutuloksia työehtosopimuksiksi | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron hallitus hyväksyi neuvottelutuloksia työehtosopimuksiksi

27.3.2020 klo 12:57
|

Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi uudet työehtosopimukset Yleisradion toimihenkilöille ja teknisille toimihenkilöille, neuvonta-alalle sekä yliopistoille.

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi kokouksessaan perjantaina 27. maaliskuuta neuvottelutuloksia uusiksi työehtosopimuksiksi.

Yliopistojen uusi työehtosopimus

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020-31.3.2022 eli 24 kuukautta. Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajanpidennyksestä luovutaan.      

Palkkoja korotetaan 1.8.2020 1,1 prosentin suuruisella yleiskorotuksella sekä 1.12.2020 0,5 prosentin suuruisella paikallisella erällä. Palkkoja korotetaan 1.6.2021 1,1 prosentin suuruisella yleiskorotuksella sekä 1.12.2021 0,5 prosentin suuruisella paikallisella erällä.

Lue lisää työehtosopimuksen sisällöstä ja työryhmistä.

Yleisradion teknisten toimihenkilöiden uusi työehtosopimus

Yleisradion teknisten toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on voimassa 28. helmikuuta 2022 saakka. Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajanpidennyksestä luovutaan.

Huhtikuussa vuonna 2020 toimihenkilöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,7 prosentilla. Samasta ajankohdasta lukien tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1,7 prosentilla ja euromääräisiä lisiä 1,0 prosentilla.

Vuoden 2021 palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan kesäkuussa 1,0 prosentilla ja työnantajan päättämällä tavalla 0,6 prosentin paikallisella erällä. Tehtäväkohtaisia palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan myös 1,0 prosentilla.

Yleisradion toimihenkilöiden uusi työehtosopimus

Yleisradion toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on voimassa 28. helmikuuta 2022 saakka. Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajanpidennyksestä luovutaan.

Huhtikuussa vuonna 2020 henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,0 prosentilla, tehtäväkohtaisia palkkoja ja euromääräisiä lisiä 1,0 prosentilla. Prosenttimäärisiä lisiä koskevat tekstimuutokset tulevat voimaan 1.4.2020 sisältävän 3-viikkoisjakson alusta (pois lukien kokonaispalkkalisää koskeva muutos), joka tulee voimaan 1.4.2020. Kokonaispalkkalisä nousee tällöin yhdellä prosenttiyksiköllä 9 prosenttiin. Näiden muutosten vaikutus on 0,7 prosenttia.

Vuoden 2021 palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan kesäkuussa 1,0 prosentilla, ja lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään työnantajan päättämällä tavalla paikallinen erä, jonka suuruus on 0,6 prosenttia. Samana aikana tehtäväkohtaisia palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1,0 prosentilla.

Neuvonta-alan uusi työehtosopimus

Neuvonta-alan uusi työehtosopimus hyväksyttiin torstaina 26. maaliskuuta sopimuksen osapuolina olevissa järjestöissä. Työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 asti.

Palkkoja korotetaan 1.5.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 prosentilla. Ellei muusta korotustavasta sovita luottamusmiehen kanssa, korotuksesta 1,0 prosenttia maksetaan yleiskorotuksena ja 0,3 prosenttia työpaikkakohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla. Työpaikkakohtaisen erän suuruus lasketaan helmikuun 2020 kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Palkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentilla. Ellei muusta korotustavasta sovita luottamusmiehen kanssa, korotuksesta 1,3 prosenttia maksetaan yleiskorotuksena ja 0,7 prosenttia työpaikkakohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla. Työpaikkakohtaisen erän suuruus lasketaan helmikuun 2021 kuukausipalkoista.

Lue lisää työehtosopimuksesta.