Pron lakot alkavat 9. joulukuuta klo 00.00 | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron lakot alkavat 9. joulukuuta klo 00.00

8.12.2019 klo 14:20
|

Pron keskeiset tavoitteet - kiky-tuntien poisto ja ostovoimaa parantavat palkkaratkaisut - eivät ole edenneet sopimusneuvotteluissa. Pro aloittaa kolmen vuorokauden työnseisauksen 9. joulukuuta erikseen nimetyissä yrityksissä viidellä sopimusalalla. Ylityökielto Pron teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla jatkuu 11. joulukuuta saakka. Suunnittelu- ja konsulttialan ylityökielto alkaa 9. joulukuuta. 

Pro Uutiset

Viikonlopun aikana ei ole ollut lainkaan neuvotteluja Pron sopimusaloilla työnantajien tai sovittelijan kanssa.

Pron ilmoittama kolme päivää kestävä työnseisaus teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla, kemianteollisuudessa sekä kumi- ja lasikeraamisessa teollisuudessa alkaa maanantaina 9.12.2019. Lakko koskee 9.12.2019 kello 0.00–11.12.2019 kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja.

Jos työvuoro on alkanut 8.12. vuorokauden puolella, mutta jatkuu lakkovuorokauden puolelle, tehdään kyseinen työvuoro loppuun. Töihin palataan vasta 12.12.2019 alkavaan työvuoroon.

Lakossa on edellä mainittujen sopimusalojen mukainen työ, jota tehdään erikseen nimettyjen yritysten toimipaikoissa (www.lakossa.fi) riippumatta siitä, minkä yrityksen palveluksessa työtä tekevä henkilö on. Lakonalaisia töitä ei tehdä myöskään etänä. Lakko koskee kaikkia lakon alaista työtä tekeviä järjestäytymisestä riippumatta.

Ylityökiellot 

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan koko alaa koskeva ylityökielto sekä vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellon jatkuu 11.12.2019 kello 24.00 saakka.  

Suunnittelu- ja konsulttialalla on ilmoitettu 8.12.2019  koko sopimuksen soveltamisalaa koskeva ylityökielto sekä vapaa-ajalla matkustamisen kielto, joka alkaa 9.12. klo 00.00 ja jatkuu 20.12. klo 24.00 saakka.

Miksi lakkoon?

Pron keskeiset tavoitteet – kilpailukykysopimuksen mukaisen 24 tunnin työajan pidennyksen poistaminen ja kaikkien toimihenkilöiden ostovoimaa kasvattava palkkaratkaisu – eivät ole edenneet neuvotteluissa lainkaan.

Työnantajaliitot pitävät tiukasti kiinni kiky-tunneista ja vaativat nyt niiden tekemistä kokonaisina päivinä. Palkkaratkaisusta ei ole Pron sopimusneuvotteluissa päästy oikeastaan edes neuvottelemaan työnantajaliittojen takia. Muutoinkin työnantajapuolen asennetta leimaa haluttomuus hakea aidosti ratkaisua sopimalla. Myöskään sovittelijan pöydässä asiat eivät ole edenneet.  Ainoaksi vaihtoehdoksi jää painostaa työnantajapuolta lakolla sopimukseen.

Lakkopäivystys

Pron lakkopäivystys on poikkeuksellisesti auki myös sunnuntaina 8.12. klo 12–18. Puhelinnumero on 09 1727 3442. Työsuhdepäivystys arkisin klo 8.30-16.00. 

Lakkoavustus

Pro maksaa jäsenilleen lakkoavustusta 70 €/lakon aikainen työvuoro. Avustus haetaan lakon jälkeen erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti.

Suunnittelu- ja konsulttialalla myös muita työnseisauksia

Lisäksi Pro on ilmoittanut kahdesta muusta työnseisauksesta suunnittelu- ja konsulttialalla. Molemmat kestävät kolme päivää ja koskevat 11.12.2019 kello 0.00 – 13.12.2019 kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja ja 16.12.2019 kello 0.00 – 18.12.2019 kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja.

#proliitto #kikypois

Työnseisaus koskee nimettyjä yrityksiä, jotka on listattu Pron verkkosivuilla.
Lue lisää lakossa.fi.
Lue lisää Pron eri alojen tes-neuvotteluista. 
Lue myös 3.12. kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet 
Lakkomateriaalia löydät kotisivuiltamme >>