Pron Malinen: Hallituksen suunnitelmat ovat hyvät, toteutus vaatii kuitenkin paljon töitä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron Malinen: Hallituksen suunnitelmat ovat hyvät, toteutus vaatii kuitenkin paljon töitä

3.6.2019 klo 15:34
|

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan tänään julkistettu hallitusohjelma vastaa hyvin keskeisiin Suomea kohtaaviin haasteisiin. Hallitusohjelman kirjaukset työllisyyden, osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen osalta antavat hyvän lähtökohdan uuden hallituksen työlle. Hallituksen urakka tulee kuitenkin olemaan haasteellinen.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen uskoo, että tänään julkistetussa uudessa hallitusohjelmassa on olemassa tarvittavat työkalut Suomen hyvinvoinnin vahvistamiselle. Hallituksella on kuitenkin edessään valtava työnsarka ohjelmansa toteuttamisessa. 

- Ensituntuma hallitusohjelmasta on varovaisen positiivinen. Palikat ovat kunnossa, mutta paljon on tekemistä siinä, että ohjelmassa asetetut tavoitteet saadaan maaliin. Paperin perusteella näyttäisi, että sopimisen ja luottamuksen kulttuuria tahdotaan vahvistaa. Se on tietenkin erittäin tervetullut uutinen, Malinen kommentoi hallitusohjelmaa. 

Hallitusohjelman linjaukset työllisyyspolitiikan osalta saavat Maliselta kiitosta. 

- Vaikuttaisi siltä, että Rinteen hallitus tulee korjaamaan edellisen hallituksen pahimpia virheitä työllisyyspolitiikan osalta. Kirjaukset aktiivimallin leikkurin poistamisesta ja työllisyyspalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen julkiselta pohjalta ovat lupaavia askeleita oikeaan suuntaan. Yt-lain uudistaminen on ollut meidän tavoitteenamme jo pitkään, joten siltä osinkin voidaan olla tyytyväisiä. Paikallisen sopimisen kehittäminen virka- ja työehtosopimusten pohjalta on oikea ja vastuullinen tapa edetä, Malinen jatkaa.  

- Myös hallitusohjelman kirjaukset työelämän tasa-arvon kehittämisestä ansaitsevat kiitoksen, Malinen jatkaa.

Hallitusohjelmassa on sovittu oppivelvollisuusiän nostosta, toisen asteen opintojen maksuttomuudesta, sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden automaattinen oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja kahdeksi vuodeksi valmistumisen jälkeen tulee osaltaan vahvistamaan osaavan työvoiman tarjontaa.

- Korkea osaaminen on aivan keskeisimpiä tekijöitä sille, että Suomi ja suomalaiset pärjäävät. Oppivelvollisuusiän nostaminen ja panostukset varhaiskasvatukseen ovat avainasemassa sille, että osaamisesta pidetään huolta. Toivottavaa olisi kuitenkin ollut nähdä vielä vahvemmin työurien aikaiseen osaamiseen panostaminen. Aikuisväestön osaamisen kanssa pitäisi edetä hyvin nopeasti työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi, Malinen kommentoi.

Korkeakoulujen rahoitusta vahvistetaan, TKI-panostukset kunnianhimoisia

Hallitusohjelmaan on kirjattu sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen indeksikorotusten palauttaminen. Lisäksi korkeakouluille annetaan lisärahoitusta. 

Hallituksen tavoitteena on saada TKI-panostukset nousu-uralle ja luoda tiekartta TKI-panostusten nostamiselle neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

- Indeksikorotusten toteuttaminen täysimääräisinä on ehdottomasti tervetullutta ja TKI-politiikan kunnianhimo on oikealla tasolla. Tämä antaa aika selkeän viestin siitä, että osaamiseen ja tutkimukseen tahdotaan panostaa, Malinen kertoo. 

Varsinainen työ alkaa vasta nyt

- Vaikka hallitusohjelmaan voi kokonaisuutena olla tyytyväinen, on tämä vasta lähtöpiste varsinaiselle työlle. Kunnianhimoisilla kirjauksilla ei ole mitään merkitystä, ellei niitä saada muutettua konkreettisiksi toimenpiteiksi, Malinen muistuttaa.

- Työllisyysasteen nostaminen ei tule olemaan helppoa, perhevapaauudistus on saatava maaliin sellaisena, että se vahvistaa tasa-arvoa, aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus on monimutkainen kokonaisuus, eikä kaikista suurimpia kokonaisuuksia, eli sote- ja sotu-uudistuksia voi myöskään unohtaa, Malinen listaa.

- Toivottavasti hallitus saa työnsä käyntiin mahdollisimman pian, ja toivotaan että työ edistyy hyvässä yhteistyössä, Malinen päättää.