Pron Malinen: Tutkimuksen rahoituksen tasoa on nostettava | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron Malinen: Tutkimuksen rahoituksen tasoa on nostettava

10.1.2019 klo 16:05
|

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa tuoreessa selvityksessä kiinnitetään huomiota tutkimustoiminnan pakenemiseen ulkomaille riittämättömien resurssien takia. Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen pitää tilannetta huolestuttavana.

Pro Uutiset

– Suomen jälkeenjääneisyys teknologia- ja innovaatioinvestoinneissa verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin on erittäin huolestuttava kehityssuunta. Investointien suuntaaminen pääasiassa olemassa olevan tuotantokapasiteetin tuottavuuden kehittämiseen on lyhytnäköistä ja tulevaisuuteen suuntautumatonta ajattelua, Malinen sanoo.

Aivovuodon taustalla vaikuttaa yliopistojen rahoituksen merkittävä väheneminen. Julkiseen rahoitukseen kohdistuneiden mittavien leikkausten lisäksi myös yrityksiltä saatu rahoitus on vähentynyt yli 40 prosenttia vuosina 2010–2017. Tämän seurauksena työsuhteiden epävarmuus on lisääntynyt eikä tutkimustoiminnan edellytyksiä tueta riittävästi.

– Kategoriset säästötoimet ovat vähentäneet ammatti- ja asiantuntijatyötä yliopistoista, jolloin tutkijat eivät saa tukea työhönsä kuten ulkomailla. Suomessa tutkijat joutuvat tekemään yhä enemmän työtä, joka ei ole heidän ydintehtäväänsä, Malinen korostaa.

Yliopistoissa tehtävä tutkimus tarvitsee ennen kaikkea ennustettavaa ja riittävää rahoitusta.

– Tutkimuksen rahoitus on saatava pysyvästi tasolle, joka on verrannollinen keskeisiin kilpailijamaihin. Tämä tukee Suomen kehittymistä kilpailukykyisenä ja kiinnostavana investointikohteena.

Tutustu raporttiin valtioneuvoston verkkosivuilla.