Pron perhevapaakysely: isälle on tärkeää, että hän saa hoitaa pieniä lapsiaan kotona | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron perhevapaakysely: isälle on tärkeää, että hän saa hoitaa pieniä lapsiaan kotona

19.3.2020 klo 07:00
|

Pron jäsenille tehdyn kyselyn mukaan prolaisten perheissä isät käyttävät enemmän isyys- ja perhevapaita kuin isät Suomessa keskimäärin. Vastaajat haluavat myös edistää isien vapaiden käyttämistä entisestään. Suurin syy vapaiden pitämättömyydelle löytyy perheen taloudesta.   

Pro Uutiset / Tanja Lehtoranta ja Tapio Rissanen 

Ammattiliitto Pro selvitti 20–49-vuotiaiden jäsentensä mielipiteitä isyys- ja vanhempainvapaiden edistämisestä. Sähköiseen kyselyyn vastasi 542 prolaista 25. helmikuuta – 9. maaliskuuta 2020.

Isyysvapaan täysimääräinen pituus on 54 arkipäivää. Kyselyyn vastanneista isistä 55 prosenttia käytti isyysvapaan kokonaan ja 29 prosenttia osittain. Isyysvapaan jätti käyttämättä 16 prosenttia. Vanhempainvapaalla oli 21 prosenttia vastaajaperheiden isistä. Suomessa viidennes isistä ei pidä lainkaan isyys- eikä vanhempainvapaata, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta (Närvi 2018).  

Isyys- että vanhempainvapaata käyttäneille isille ehdottomasti tärkein syy vapaan pitämiselle (91 % vastaajista) oli isän halu hoitaa lasta kotona tämän ollessa vielä pieni. Perheen taloudella ja vanhempien tulonjaolla oli suuri merkitys isän mahdollisuuteen käyttää vapaita. Jopa 73 prosenttia niistä perheistä, joissa isät eivät pitäneet vanhempainvapaita, vastasivat isän työssäkäynnin ja täyden palkan olevan perheen talouden kannalta niin tärkeitä, ettei isällä ole mahdollisuutta ottaa vapaata. Erityisesti isän yrittäjyys vähensi perhevapaiden käyttöä. 

Isien vapaiden pitämistä puolestaan tuki työnantajan myönteinen asenne vapaiden käyttöön sekä isän työtilanne, joka mahdollisti vapaalle jäämisen ja työtehtävien hoitumisen työpaikalla vapaan aikana.

Isien vapaita halutaan edistää työnantajan asenteita ja joustoja kehittämällä  

Vain seitsemän prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että isien vapaiden käyttöä ei tarvitse edistää. Vastaajien mukaan isien isyys- ja vanhempainvapaiden käyttöä voisi lisätä ennen kaikkea vaikuttamalla työnantajien asenteisiin. Työnantajalta odotetaan myönteisempää suhtautumista työn ja perheen yhteensovittamiseen (90 % vastaajista) sekä isien perhevapaiden pitämiseen (84 %).

 "Kaikkein tärkeintä on saada isien perhevapaiden käyttö hyväksyttäväksi toiminnaksi kautta linjan. Osa työnantajista on edelleenkin vanhanaikaisesti sitä mieltä, että miesten ei kuulu lähteä kotiin hoitamaan lasta vaan tehdä töitä. Muutoin kyseenalaistetaan sitoutumishalu ja tahto tehdä työnantajan eteen parhaansa. Tämä kyseenalaistus on tuttua valitettavasti myös naisia kohtaan, jos halutaan pitää perhevapaat kokonaisuudessaan ja jäädään vielä jopa hoitovapaalle."

Isien perhevapaiden käyttöä voidaan lisätä myös perhevapaajärjestelmää kehittämällä. Vastauksissa korostui joustavuuden lisääminen perhevapaiden käytössä. Vastaajista 84 prosenttia kannatti pienten lasten vanhempien työajan tilapäistä lyhentämistä ja osa-aikaisen vapaan käyttämistä. Vastaajista 74 prosenttia halusi lisätä mahdollisuuksia pitää vapaita joustavammin pätkissä. 

Perhevapaiden kiintiöiminen vanhemmille tasan puoliksi sai vähemmän kannatusta kuin isille korvamerkittyjen vapaiden pidentäminen. Erityisesti nuoret vastaajat kannattivat isien vapaiden käytön pidentämistä korvamerkityillä päivillä.  

Nykyisen vanhempainvapaan pituus on 158 arkipäivää, joka on kuukausina hieman yli kuusi kuukautta. Vastaajat haluaisivat pidentää vanhempainvapaata. Suosituin pituus vanhempainvapaalle olisi kaksitoista kuukautta. 

Vastaajat halusivat myös työehtosopimuksiin enemmän palkallisia isyysvapaapäiviä (76 %). Pron työehtosopimuksissa on yleisimmin kuusi palkallista isyysvapaapäivää.  

Perhevapaiden jakautumista haluttiin edistää myös mm. naisten, miesten ja työnantajien asenteisiin vaikuttamalla sekä palkkaeroja pienentämällä.  

"Kannustamalla myös äitejä tasapuoliseen hoitoon. Kun oma lapseni jäi 6 kk vanhana isän hoidettavaksi, muut äidit olivat kauhuissaan, tällainen vaihtoehto ei heillä ollut tullut mieleenkään."

"Vanhemmuus kuuluu kaikille. Myös palkkaerojen korjaus saisi tapahtua mieluiten eilen, jotta isät eivät jäisi vapaista paitsi siksi, että perhe tarvitsee heidän isommat tulonsa." 

Pro edistää perhevapaiden tasapuolista jakautumista  

  • Pro kannattaa 6+6+6 -mallia, jossa vanhempainvapaa pitenee siihen asti, kun lapsi on 1,5-vuotias. Tutkimusten mukaan isille korvamerkittyjen vapaiden pidentäminen lisää niiden käyttöä. Perheet todennäköisesti toteuttaisivat 6+6+6 -mallia eri tavoin. Lue lisää.  
  • Vanhempienvapaan pitämismahdollisuuksia on joustavoitettava. Vapaajaksojen käyttäminen myös pätkissä ja osa-aikaisesti on oltava nykyistä joustavampaa. Perheiden monimuotoisuus on huomioitava mallista riippumatta.   
  • Tasa-arvoisemmat työehtosopimukset: Tasa-arvon lisääminen on Pron työehtosopimuksissa neuvottelutavoitteena