Pron teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen optiovuosi karille | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen optiovuosi karille

4.4.2019 klo 14:00
|

Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus totesivat tiistaina 2.4.2019, että toimihenkilöiden työehtosopimuksen optiovuodelle ei ole edellytyksiä. Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mielestä on valitettava tosiasia, että kilpailukykysopimuksessa vain palkansaajia koskevat toimet ovat toteutuneet, mutta yrityksiin kohdistuvat päätökset ovat jääneet toteutumatta.

Pro Uutiset

– Palkansaajat ovat täyttäneet kilpailukykysopimuksessa sovitut ehdot. Sen sijaan yritysten osallistuminen kiky-talkoisiin on jäänyt toteutumatta. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohentaminen edellyttää, että yritykset investoivat kone- ja laitekantaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, toteaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

– Kilpailukykysopimuksen työaikapidennyksen tuntien on poistuttava työehtosopimuksista ja palkansaajien reaaliansiokehitys on turvattava, jotta sopimuksia syntyy, Malinen korostaa.

Pro on selvittänyt luottamusmiesten näkemyksiä kiky-tunneista sopimusalakohtaisilla kyselyillä. Työajan pidennys on lisännyt tyytymättömyyttä työpaikoilla. Luottamusmiehet pitävät tärkeänä, että työajan pidennys poistetaan työehtosopimuksista.

Pron teknologiateollisuuden neuvottelukunnan puheenjohtaja Pasi Heikkisen mukaan työpaikoilla toimihenkilökentässä hiertää kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin työajan pidennys. Kiky-tuntien poistolla ei voi olla palkansaajan osalta negatiivista kustannusvaikutusta syksyn neuvotteluissa.

Kikyssä hiertävät myös tulonsiirrot palkansaajilta työnantajille

Kiky-sopimuksessa palkansaajat tyytyivät nollakorotuksiin. Lisäksi siinä tehtiin miljardiluokan tulonsiirtoja palkansaajilta työnantajille, kun sovittiin työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksun siirrosta palkansaajille. Työttömyysvakuutusmaksun vaikutus on yhteensä 0,85 ja työeläkemaksun 1,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi työnantajan sosiaaliturvamaksua alennettiin, Malinen sanoo.

– Työpaikoilla halutaan, että syksyllä 2019 käydään teknologiateollisuuden toimihenkilösopimuksesta normaalit liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut. Tällöin neuvottelupöydässä ovat esillä kaikki työehtosopimukseen sisältyvät asiat, kuten palkankorotusten malli, taso ja työaikakysymykset, Heikkinen sanoo.

– Teknologiateollisuus on ilmoittanut kiky-tuntien lisänneen alalla työskennelleiden työtunteja yhteensä 3 900 henkilötyövuodella. Tavoitteena on nostaa maamme työllisyysastetta, joten lähtökohtana pitää olla uusien työpaikkojen luominen eikä vain olemassa olevan henkilöstön työajan pidentäminen, Malinen sanoo.