Pron työriitojen sovittelu alkaa viikonvaihteessa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron työriitojen sovittelu alkaa viikonvaihteessa

28.11.2019 klo 09:05
|

Valtakunnansovittelijan toimistolla alkaa Pron sopimusalojen työriitojen sovittelut lauantaina 30.11.2019 puoliltapäivin. Ensimmäisenä sovitellaan Pron kemianalan työriitaa.

 

Koska työehtosopimusneuvotteluissa ei saavutettu tulosta, ratkaisun hakeminen jatkuu sovittelun kautta. Erillisiä neuvotteluja työnantajaliiton kanssa ei nyt käydä.

Kemianalan toimihenkilöiden lakonuhan sovittelu alkaa lauantaina 30.11.2019. Sovittelijana toimii Jukka Ahtela. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden lakonuhan sovittelu alkaa maanantaina 2.12.2019 ja sovittelijana toimii Jukka Ahtela.

Lakkovaroitukset ja ylityökielto 

Sunnuntaina 24.11.2019 jätetty lakkovaroitus koski useita aloja sekä toimipaikkoja. Työnseisaukset koskevat 9.12.2019 kello 0.00 ja 11.12.2019 kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja, nimetyissä toimipaikoissa. Lakko koskee kaikkia sopimuksen soveltamisalan piirissä työskenteleviä henkilöitä.

Lakon piirissä on kaikki

  • teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen,
  • suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen,
  • kemianalan toimihenkilösopimuksen,
  • lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen ja
  • kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen

mukainen työ, jota tehdään Pron verkkosivuilla mainituissa yritysten toimipaikoissa (www.lakossa.fi). 

Lisäksi on ilmoitettu kolme päivää kestävä työnseisaus, joka koskee 11.12.2019 kello 0.00–13.12.2019 kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja nimetyissä toimipaikoissa suunnittelu- ja konsulttialalla ja kolme päivää kestävä työnseisaus, joka koskee 16.12.2019 kello 0.00–18.12.2019 kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja nimetyissä toimipaikoissa suunnittelu- ja konsulttialalla

Teknologiateollisuuden toimihenkilöillä ylityökielto sekä vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto jatkuu edelleen 11.12.2019 kello 24 saakka.

Pron työehtosopimusneuvotteluista lisätietoa kotisivuiltamme >>

Mitä sovittelu on 

Saatuaan työriitalain mukaisen ennakkoilmoituksen valtakunnansovittelijan tai hänen määräämänsä sovittelijan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin työriidan sovittelemiseksi. Sovittelija voi muutoinkin puuttua työriitaan, joka vaarantaa työrauhaa.

Osapuolet voivat myös yhdessä pyytää vapaaehtoista sovittelua tilanteessa, jossa tarvitaan ulkopuolista apua. Sovittelussa ei kuitenkaan käsitellä oikeusriitoja, jotka kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan.

Suomessa on pakkosovittelu, mutta ei pakkosovintoa

Tämä tarkoittaa sitä, että työriidan osapuolilla on velvollisuus osallistua sovitteluun ja antaa sovittelijalle tämän tarvitsemat tiedot työriidan sovittelua varten. Osapuolet päättävät kuitenkin itse sovinnon hyväksymisestä. Sovittelijalla ei ole valtuuksia pakottaa osapuolia sovintoon sellaisessakaan tilanteessa, joka vakavasti uhkaa suomalaista yhteiskuntaa.

Sovittelussa sovittelija toimii puheenjohtajana ja määrää prosessinjohdosta

Ensisijaisesti sovittelijan on pyrittävä johdattamaan osapuolet sovintoon näiden omien ehdotusten pohjalta. Mikäli tässä ei onnistuta, voi sovittelija tehdä sovintoehdotuksen, jonka hyväksymisestä päättävät osapuolet. Sovittelija voi myös keskeyttää sovittelun tai esittää sovittelulautakunnan perustamista ratkomaan riitaa.

Sovittelun kulusta ja käytännön toteuttamisesta ei ole olemassa yleisiä sääntöjä tai menettelytapoja. Käytännössä sovittelun onnistuminen perustuu erityisesti sovittelun puolueettomuuteen, luottamuksellisuuteen ja työmarkkinoiden toimintatapojen tuntemukseen.

Lisätietoa: www.valtakunnansovittelija.fi