Rahoitusalalla valmistaudutaan jo syksyn neuvottelukierrokseen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Rahoitusalalla valmistaudutaan jo syksyn neuvottelukierrokseen

9.5.2019 klo 13:54
|

Rahoitusalan neuvottelukunta kokoontui keskiviikkona Helsingissä. Samaan aikaan Antti Rinne vahvisti, että maan hallituksesta neuvottelevat SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmisto ja RKP.

Pro Uutiset / Päivi Vuorivirta

Kysyimme neuvottelukunnan jäseniltä, mitä he odottavat tulevalta neuvottelukierrokselta ja mikä on rahoitusalan jäsenten kannalta tärkein asia, jota hallitusohjelmaan pitäisi lobata.

Riitta Suonpää, rahoitusalan tes-neuvottelija, rahoitusalan neuvottelukunnan puheenjohtaja

OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry:n puheenjohtaja Riitta Suonpää on huolissaan murroksessa olevan rahoitusalan henkilöstöstä.

– Työn tekeminen muuttuu ja yksinkertaisimpia tehtäviä automatisoidaan. Kaikki tämä vaikuttaa voimakkaasti henkilöstön tulevaisuuteen.

– Toivon, että ensi syksyn neuvottelut käydään aidosti alakohtaisesti. Silloin pystytään paneutumaan alan murrokseen ja sen tuomiin haasteisiin kuten sääntelyyn ja ohjeistukseen.

Suonpään mukaan rahoitusalalla pitää löytyä työnantajan kanssa yhteinen näkemys siitä, mitä asioita halutaan kehittää. Tulevan neuvottelukierroksen tärkeimmäksi tavoitteeksi hän nostaa palkkausjärjestelmän uudistamisen.

– Palkkausjärjestelmä ei ole vastannut alun perin suunniteltua. Meidän pitäisi pystyä aidosti arvioimaan, pitäisikö järjestelmän olla kokonaan toisenlainen. Palkitseminen muodostaa palkkausjärjestelmän kanssa kokonaisuuden ja tästä kokonaisuudesta sekä siitä, mitä se pitää sisällään, olisi myös hyvä keskustella.

Suonpää toivoo, että työpaikoilla keskusteltaisiin palkoista ja palkkauksen oikeudenmukaisuudesta, kun valmistaudutaan neuvottelukierrokseen.

– Palkkatilastoja pitäisi työnantajan toimesta käydä luottamusmiehen kanssa läpi. Eri ryhmien väliset palkkaerot ovat merkittävät. Lisäksi naisten ja miesten palkoissa on näkyvä ero. Tarvitsisimme naisvaltaiselle rahoitusalalle palkkaohjelman!

Riitta Suonpään toive on, että käynnistyvissä hallitusneuvotteluissa kiinnitetään erityistä huomiota työikäisten oikeuteen saada koulutusta.

– Koulutuksen puute ei saa olla este siirtyä uusiin ja vaativampiin tehtäviin. Työn ohessa opiskelun tulee olla mahdollista jatkossakin.

Myös verotuksen uudistamiseen tulisi kiinnittää huomiota. – Mahdollisen verotusuudistuksen pitää olla kokonaisuus. Yksittäisiä asioita ei kannata lähteä verottamaan, Suonpää jatkaa.

– Verotuksella ei pidä tavoitella ainoastaan hyvää tulosta. Myös suomalaisen rahoitustoiminnan olemassaolo pitää turvata ja toiminnan tulee olla kannattavaa.

Juha Hänninen, rahoitusalan neuvottelukunnan jäsen

OPRYn hallituksen jäsen Juha Hänninen haluaisi pohtia maksimaalisen rahallisen edun lisäksi myös muita vaihtoehtoja ensi syksyn neuvottelutavoitteiksi.

– Rahallisen edun lisäksi on hyvä miettiä myös ratkaisuja, joilla voi tuottaa lisäarvoa työntekijöille. Esimerkiksi meillä Osuuspankki-ryhmässä kehitetään jatkuvasti välillisiä etuja asiakkaille. Asiakaspalvelun parantaminen on esimerkki välillisestä edusta.

Tärkeimmäksi tavoitteeksi Hänninen nostaa kuitenkin pyrkimyksen kohti vauraampaa hyvinvointivaltiota ja sen kansalaisia. Tavoitteeseen päästään työnantaja- ja työntekijäpuolen yhteistyöllä. Hännisen mukaan yhteistyön merkitystä ei voi tulevalla neuvottelukierroksella korostaa liikaa.

– Tarvitsemme näkyvämpää yhteistyötä sekä Pron muiden sopimusalojen että Vakuutusväen Liiton kanssa.

– Yhdessä olemme osiemme summa. Yhdessä ja yhteistyöllä sekä uusilla näkemyksillä olemme vahvoja neuvottelupöydässä.

Hänninen kannustaakin rahoitusalalla työskenteleviä olemaan aktiivisia ja tuomaan omia näkemyksiään ja ideoitaan esiin.

Juuri käynnistyvien hallitusneuvottelujen keskeinen kysymys on hänen mukaansa koulutus.

– Rahoitusala on siirtymässä aikakauteen, jossa tekninen osaaminen korostuu. Tulevaisuuden rahoitusalan ammattilainen on henkilö, joka hallitsee liiketoiminnan, asiakaskokemuksen sekä teknisen osaamisen ja osaa yhdistää näitä kaikkia oikeassa suhteessa.

Päivi Palmu, rahoitusalan neuvottelukunnan jäsen

– Kikyn poistaminen, vastaa Päivi Palmu, Rahatalouden Ammattilaiset Ratas ry:n puheenjohtaja, kun häneltä kysyy seuraavan neuvottelukierroksen odotuksista.

Kikyllä Palmu viittaa vuonna 2016 solmittuun kilpailukykysopimukseen, joka pidensi vuosittaista työaikaa 24 tunnilla. Palmun mukaan lisätunneilla ei ole merkitystä asiantuntijatyössä, jossa työaika on jo muutenkin hämärtynyt.

– Etätyö pitää saada kirjatuksi työehtosopimukseen, sillä kotona tehdään jatkuvasti palkatonta työtä.

Palmun mukaan tulevan neuvottelukierroksen tärkein tavoite rahoitusalalla työskentelevien osalta on palkkausjärjestelmän uudistaminen.

– Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo ei ole parantunut siihen tahtiin kuin olisi pitänyt. Uskon, että palkkausjärjestelmäuudistuksella pystyttäisiin tasaamaan myös sukupuolten välistä palkkaeroa.

Päivi Palmu työskentelee tanskalaisessa Nets Groupissa, joka on erikoistunut digitaalisten maksujen välittämiseen. Palmun mukaan Netsissä käydyissä palkkauskeskusteluissa on ollut kovasti puutteita ja palkankorotuksia on jaettu muilla kuin suoriutumisperusteilla. – Palkkakeskustelu ei ole meillä saanut sitä arvoa, mikä sille kuuluisi. Työehtosopimuksen mukainen palkkakeskustelumalli on kehitetty kotimaisia markkinoita silmällä pitäen, eikä istu kansaimvälisiin yrityksiin, joita finanssisektorilla on jo suurin osa.

Palkkakeskustelu-kysymys onkin Palmun mukaan toinen tärkeä aihe tulevalla neuvottelukierroksella.

Aino Huuhti, rahoitusalan neuvottelukunnan jäsen

Danske Bankin Henkilöstöyhdistys Pro ry:n hallituksen jäsen, päätoiminen pääluottamusmies Aino Huuhti muistelee rahoitusalan edellistä neuvottelukierrosta, joka oli vaikea.

– Odotan, että tulevalla neuvottelukierroksella pääsemme yhdessä sopimaan rahoitusalaa koskevista asioista ja kehittämään alaa.

Huuhti toivoo Suonpään tapaan, että neuvottelemaan päästään aidosti alakohtaisesti. Vertailukohtana ei voi olla minkään halvemman sopimuksen ala, jonka työtä ei voi verrata rahoitusalalla tehtävään. Henkilökuntaa halpuuttamalla ei saavuteta mitään.

– Meillä on nyt jo tiedossa, että osaavista työntekijöistä on pulaa.

Tulevan neuvottelukierroksen tärkein tavoite onkin Huuhtin mukaan selvä. Henkilöstön osaamista tulee entisestään kehittää yhdessä työnantajan kanssa.

– Rahoitusalalle pitää edelleen olla turvallista tulla töihin. Perehdytys ei saa olla liian kapea ja henkilöstön osaamisesta pitää pitää huolta. Digitalisaatio parantaa ja helpottaa asiantuntijoiden työtä, mutta senkin käyttö vaatii koulutusta.

Huuhti toivoo silti, että työantaja arvostaisi myös kokemusta. Kaikkien ei tarvitse olla diginatiiveja.

Koulutuksen ja ammatillisen osaamisen lisääminen on Huuhtin mukaan myös juuri käynnistyvien hallitusneuvotteluiden tärkein tavoite.

– Koulutuksella saadaan päivitettyä kokeneiden ja osaavien asiantuntijoiden tietotaitoa. Meidän asiakkaillamme on oikeus odottaa, että asioidessaan pankissa he saavat oikeata ja relevanttia tietoa!