Rahoitusalan työelämähankkeella vahvistetaan alan uudistumiskykyä ja muutosvalmiutta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Rahoitusalan työelämähankkeella vahvistetaan alan uudistumiskykyä ja muutosvalmiutta

11.11.2020 klo 09:05
|

Ammattiliitto Pro on mukana rahoitusalan jo vuosia käynnissä olevan vuoropuhelun jatkohankkeessa, jolla vahvistetaan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapoja.

- Rahoitusalan työmarkkinaosapuolten uusi hanke rakentuu hienosti aikaisemman Hyvinvoiva finanssiala -yhteistyön luomalle perustalle. Aiemmasta hankkeesta on opittu, että työpaikkojen kokemuksia ja näkemyksiä pitää luodata koko ajan, ja siihen hankkeessa pyritään, Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala tähdentää.

Hanke käynnistyy yrityksille ja niiden henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla. Tarkoituksena on muodostaa tilannekuva siitä, minkälaisia uusia käytäntöjä ja digitaalisia toimintatapoja työpaikoilla on otettu käyttöön koronan aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Saatujen tietojen perusteella kootaan ja työstetään yhdessä alan yritysten kanssa parhaita käytäntöjä, joilla vahvistetaan kykyä ja mahdollisuuksia reagoida ja mukauttaa toimintaa jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa.

Kyselyllä ja haastatteluilla selvitetään esimerkiksi

  • poikkeusolojen vaikutuksia asiakaspalveluun, johtamis-, esimies- ja organisaatiokäytäntöihin sekä mahdollisuuksiin järjestää ja tehdä työtä joustavalla tavalla
  • poikkeusolojen vaikutusta toimihenkilöiden työhyvinvointiin sekä kykyyn ja mahdollisuuksiin järjestää ja johtaa omaa työtään.
  • Tavoitteena on osaamisen kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet erityisesti tilanteessa, jossa ei tavata säännöllisesti fyysisesti muita työyhteisön jäseniä. Tarkoitus on myös tehdä näkyviksi osaamiskapeikot digitaalisen osaamisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen näkökulmasta.

- Finanssiala on pärjännyt näissä poikkeusoloissa varsin hienosti, kiitos jo pitkällä olevan digitaalisuuden. Myös alan työntekijät ovat osoittaneet joustavuuttaan ja sopeutumiskykyä uudessa tilanteessa. Vaikka asiakaspalvelu on muuttanut muotoaan ja työtä tehdään uusilla tavoilla, asiakkaat ovat saaneet keskeytyksettä tarvitsemiaan palveluja, hankkeen projektipäällikkö, Finanssialan kehitysjohtaja Katja Repo toteaa.

Tukea hankkeeseen on saatu TYÖ2030-ohjelman rahoituksesta. Hankkeessa ovat mukana Finanssiala ry sekä rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry sekä Ammattiliitto Unio.

Tiedote: Työelämähankkeella vahvistetaan rahoitusalan uudistumiskykyä ja muutosvalmiutta