Rahoitusalan uudessa työehtosopimuksessa panostetaan osaamisen kehittämiseen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Rahoitusalan uudessa työehtosopimuksessa panostetaan osaamisen kehittämiseen

31.3.2020 klo 15:05
|

Rahoitusalan työehtosopimusratkaisu saavutettiin viime viikolla vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Neuvottelujen vaikeuskerrointa lisäsi koronaviruskriisi. Rahoitusalan rooli kriisin vaikutusten hillitsemisessä on suuri ja sopimuksettoman tilan jatkuminen pitkään olisi ollut iso riski.

Pro Uutiset

Rahoitusalan uusi työehtosopimus on tänään hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten (Palvelualojen työnantajat Palta, Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Unio ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN) hallinnossa. Työehtosopimus tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 28.2.2022 saakka.

Palkkoja korotetaan 25 kuukauden pituisen sopimuskauden aikana 3,3 prosentilla. Sopimuskorotuksesta puolet on yleiskorotusta ja puolet ns. palkkakeskusteluerää, jota maksetaan palkkakeskustelujen pohjalta suoritukseen ja pätevyyteen perustuen.

– Palkkaratkaisu on tasoltaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen, mutta ei täysin Pron tavoitteita vastaava, tunnustaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Onneksi palkkakeskustelumalliin saatiin neuvotteluissa pieniä parannuksia. Tarkoitus on myös sopimuskauden aikana tarkastella yhteistyössä sekä palkkakeskustelumallin että vaativuusluokittelun toimivuutta.

Palkattomat kiky-tunnit poistuvat, tilalle osaamisen kehittämistä

Tärkeä osa sopimusta on kilpailukykysopimuksen mukaisten palkattomien työtuntien poistaminen. Niiden tilalle on rakennettu rahoitusalalle sopiva ratkaisu, jossa 24 tunnin panostus kohdennetaan osaamisen kehittämiseen. Ratkaisu on perusteltu, koska ajan tasalla oleva osaaminen on myös yksi työhyvinvoinnin kulmakivistä.

– Rahoitusalalla on paljon sääntelyyn perustuvaa koulutusta, mutta myös muunlaista osaamisen kehittämistä tarvitaan. Prolle on tärkeää, että olemme yhteistyössä sopineet osaamisen kehittämisen käytännön toteuttamiseksi selkeät ja toimivat pelisäännöt. On myös hyvä, että teemaa seurataan yritystasolla yhteistoiminnassa, toteaa finanssisektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.

Tessiä kehitetään sopimuskauden aikana

Osana uutta sopimusta sovittiin tulevaisuutta luotaavan Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen jatkamisesta. Sopimusosapuolet keskustelevat yhdessä alan yritysten kanssa jatkuvan oppimisen lisäksi muun muassa vastuullisuudesta ja monimuotoisuudesta. Oma teemansa on digitalisaation ja uuden teknologian sekä uusien työnteon muotojen vaikutus toimihenkilöiden työhön. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Uutena avauksena alalla sopimukseen sisältyy myös jatkuvan neuvottelun periaate.

– On tärkeää, että työehtosopimusta kehitetään myös sopimuskauden aikana, korostaa sopimusalavastaava Jarmo Paananen Ammattiliitto Prosta.

Rahoitusalan työehtosopimus koskee mm. pankkeja ja rahoitus- ja korttiyhtiöitä. Työehtosopimus on yleissitova ja sen piirissä on noin 20 000 toimihenkilöä. Danske Bankissa on oma yrityskohtainen työehtosopimus, joka astuu myös voimaan tänään.