Samapalkkaisuusohjelma vaatii puheiden lisäksi tekoja | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Samapalkkaisuusohjelma vaatii puheiden lisäksi tekoja

14.12.2018 klo 16:00
|

​Samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on sukupuolten palkkaeron pienentäminen, mutta siihen pääseminen vaatii järeämpiä toimenpiteitä, lakimuutoksia sekä ammattiliittojen mukaantuloa.

Pro Uutiset

Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman 2016–2019 kokonaisarvio julkaistiin tänään perjantaina 14. joulukuuta. Leo Suomaa laati kokonaisarvion sosiaali- ja terveysministeriölle.

Suomaan mukaan ohjelmalla on merkitystä palkkoihin välillisesti. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että hallitus ja työmarkkinaosapuolet jatkossa sitoutuvat näkyvästi palkkaerojen kaventamiseen ja siihen, että palkkatietämystä lisätään.

– Sukupuolten väliset palkkaerot kaventuvat hitaasti ja jos suurempiin toimenpiteisiin ei ryhdytä, menee vuosikymmeniä ennen kuin palkkaerot on poistettu. Vaikka tavoitteesta on laaja yhteisymmärrys, keinoja palkkaerojen kaventamiseksi on nyt vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten, kertoo Suomaa.

Suomaa haastatteli kokonaisarvioon Ammattiliitto Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtorantaa liiton kokemuksista palkkaerojen kaventamisesta sekä siihen liittyvistä tavoitteista ja mahdollisuuksista. 

Ohjelman toimenpiteet kaukana arjesta

Nykyisen samapalkkaisuusohjelman toimenpiteet jäävät ylätasolle, kauaksi liittojen ja työpaikkojen arjesta.

– Olisi tärkeää, että ammattiliitot otetaan tulevaisuudessa enemmän mukaan samapalkkaisuusohjelmaan, ovathan liitot keskeisiä toimijoita esimerkiksi palkkaratkaisujen ja sopimusmääräysten kautta. Kannatamme myös työpaikkatason parempaa huomiointia, kertoo Lehtoranta.

Päätavoitteena kaventaa palkkaeroja

Samapalkkaisuusohjelman 2016–2019 päätavoite on kaventaa sukupuolten keskimääräistä palkkaeroa. Lehtorannan mukaan tavoite toteutuu liian hitaasti.

– Tarvitaan selkeät numeeriset tavoitteet, konkreettiset ja vaikuttavat toimenpiteet sekä riittävät resurssit asian edistämiseen ja valvontaan. Palkkaeroista ei päästä eroon ilman muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Samapalkkaisuuden edistäminen ei voi myöskään olla irrallinen tavoite muusta politiikasta.

Tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset kuntoon

Tavoitteena on myös saada työpaikan tasa-arvosuunnitelmat sekä palkkakartoitukset toimiviksi ja konkreettisiksi.

– Tätä ei ole saavutettu, eikä toteutettu tasa-arvolain muutos ole tuonut tähän parannusta. Lakia tulee edelleen uudistaa. Liian moni työpaikka on edelleen vailla lain vaatimia suunnitelmia tai ne ovat laadultaan heikkoja. Henkilöstön edustajia ei oteta mukaan suunnittelutyöhön, eikä heille anneta riittävän kattavia ja yksityiskohtaisia palkkatietoja. Palkkakartoitukset tulisi tehdä niin, että vertaillaan myös yksittäisten ihmisten palkkoja eri palkanosittain, Lehtoranta kertoo.

Lisää avoimuutta

Palkkatietoisuutta ja avoimia palkkausjärjestelmiä tarvitaan lisätä, samoin luottamusmiesten oikeutta saada palkkatietoja palkkojen vertaamiseksi ja mahdollisen syrjinnän havaitsemiseksi.

– Tiedon merkitys korostuu, kun paikallinen sopiminen lisääntyy, kertoo Lehtoranta.

Perheen ja työelämän yhdistämisen osalta on tärkeää tehdä perhevapaauudistus 6+6+6 -mallin mukaisesti. 

– Yksittäisten työpaikkojen hyvien käytäntöjen lisäksi pitää kehittää universaaleja palveluja, kuten lasten päivähoitoa, hän jatkaa.

Lisää vaikuttavuutta ja konkreettisuutta ohjelmaan

Lehtorannan mukaan samapalkkaisuusohjelmassa on hyviä tavoitteita, mutta vaikuttavuutta ja konkreettisuuta tarvitaan lisää.

– Mallia voidaan ottaa ulkomailta, esimerkiksi Islannissa, Saksassa ja Britanniassa on kehitetty malleja palkka-avoimuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi. On tärkeää, että samapalkkaisuusohjelma saa jatkoa ja kokoaa eri osapuolet yhteen yhä laajemmin edistämään palkkatasa-arvoa myös tulevaisuudessa.

Samapalkkaisuusohjelma 2016–2019 sisältää samapalkkaisuuteen kuuluvat tekijät ja korjauskeinot 
Palkkaan ja palkanmuodostukseen vaikutetaan palkka- ja sopimuspolitiikalla, palkkausjärjestelmillä ja työpaikan tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla.
Palkkatietämyksen parantaminen luo edellytyksiä palkkaeron kaventamiselle.
Ohjelma pyrkii myös muuttamaan perinteistä sukupuolijakoa koulutuksessa ja työmarkkinoilla lisäämällä tasa-ammattien määrää ja naisten osuutta esimies- ja johtotehtävissä. Kolmas teema-alue on työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen.
Tutustu ohjelmaan.