Sovinto hyväksytty paperiteollisuudessa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pro ry että Metsäteollisuus ry ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Minna Helteen  sovintoehdotuksen. Se tarkoittaa, että ilmoitetut työtaistelu-uhat peruuntuvat. Ammattiliitto Pro ry oli ilmoittanut kahdesta paperiteollisuutta koskevasta työnseisauksesta ajalle 17.1.–24.1.2018 sekä 31.1.–7.2.2018.

Sovintoehdotus sisältää paperiteollisuuden toimihenkilöiden uuden työehtosopimuksen palkkaratkaisun sekä muun muassa paikallisen sopimisen edistämiseen ja henkilöstön edustajien aseman parantamiseen liittyviä tekstikysymyksiä. Syntynyt työehtosopimus on voimassa 30.11.2019 saakka.

Sekalinja tukee palkkatasa-arvoa

Sopimuksen palkkaratkaisu vastaa tasoltaan liittokierroksella tähän saakka syntynyttä linjaa. Palkat nousevat  29 euroa 1.2.2018, kuitenkin vähintään 0,9 prosenttia. Lisäksi jaetaan 0,65 prosentin suuruinen paikallisesti sovittava erä. Vuonna 2019 palkkoja korotetaan 0,65 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi jaetaan 0,95 prosentin suuruinen paikallisesti sovittava erä. Koko sovintoehdotuksen voi lukea tästä linkistä

Pron tavoitteena oli palkankorotus sekalinjan mukaan eli sekä euromääräisellä että prosenttikorotuksella, koska se nostaa pienimpiä palkkoja suhteellisesti enemmän kuin suuria.

Sovittelussa vielä mekaanisen metsäteollisuuden sekä rahoitusalan työriidat

Valtakunnansovittelijan sovittelussa ovat yhä mekaanisen metsäteollisuuden työntekijäsopimusta koskeva työriita sekä rahoitusalan työehtosopimuksia koskeva työriita, jossa Pro on osapuolena.

Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu huomenna tiistaina 16. tammikuuta kello 12.