STTK haluaa kilpailukieltosopimusten tukevan oikeutta työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

STTK haluaa kilpailukieltosopimusten tukevan oikeutta työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa

14.8.2019 klo 10:29
|

Kilpailukieltosopimusten muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistio luovutettiin työ- ja elinkeinoministeriölle. STTK edellyttää, että jatkovalmistelussa säännöksiä muutetaan siten, että kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon käyttöä aidosti rajoitetaan. – Tavoitteena on oltava työntekijän oikeus työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa, STTK:n lakimies kiteyttää.

Pro Uutiset / Lähde: STTK:n tiedote 14.8.2019

Kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistio on luovutettu työ- ja elinkeinoministeriölle. Tavoite oli selvittää lainsäädännön muutostarpeita vastaamaan työelämässä tapahtuneita muutoksia, kansainvälistä kehitystä ja sääntelyn taustalla olevia tavoitteita sekä sen pohjalta tiukentaa kilpailukieltosopimusten käytön edellytyksiä. Työryhmä ei saavuttanut yksimielisyyttä ja sen muistiossa esitellään eri vaihtoehtoja työelämässä ilmenneiden ongelmien ratkomiseksi. Palkansaajajärjestöt jättivät asiassa yhteisen täydentävän lausuman.

– Työntekijä ei saa työsuhteen aikana harjoittaa sellaista kilpailevaa toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Kilpailevan toiminnan kieltoa koskeva säännös on vanha ja epäselvä ja se hankaloittaa erityisesti osa-aikatyöntekijän mahdollisuuksia hakea ja vastaanottaa muuta työtä sekä saada lisätoimeentuloa. Myös kilpailukieltosopimusten käyttö on lisääntynyt, ja sopimuksia käytetään jopa täysin ilman perusteita. Nykysäännöksillä ei ole onnistuttu rajaamaan kieltosopimuksen käyttöä aidosti tarpeellisiin tilanteisiin, STTK:n lakimies Inka Douglas toteaa.

Kilpailukieltosopimukset vaikeuttavat työpaikan vaihtoa 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon käyttöä rajataan täsmentämällä lainsäädäntöä ja säätämällä kiellettyjen ehtojen käytöstä tasapainoisesti.

– Tämä lähtökohta on tärkeä. Kilpailukieltosopimukset vaikeuttavat työpaikan vaihtoa sekä uuden ja lisätyön vastaanottamista. Se puolestaan lisää taloudellista epävarmuutta.

STTK edellyttää, että jatkovalmistelussa säännöksiä muutetaan siten, että kilpailukieltosopimusten ja kilpailevan toiminnan kiellon käyttöä aidosti rajoitetaan.

– Tavoitteena on oltava työntekijän oikeus työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa, Douglas kiteyttää.

Prossa kilpailukieltosopimuksiin liittyvät haasteet ovat tuttuja

Prossa kilpailukieltosopimuksiin liittyvät, työryhmän muistiossa esitetyt ongelmat ovat tuttuja. Viime vuosien selvä trendi on ollut lisäksi kilpailukieltosopimusten yhä laajeneva ja selkeästi lainvastainen käyttö. 

Työntekijän on hankala neuvotella kilpailukieltoehdosta, joka on työsopimusta tehtäessä työsopimuspohjassa niin sanotusti vakiolausekkeena.