Suomen työttömyys laskussa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset

Suomen työllisyyden kehitys näyttää valoisalta. Työllisiä oli vuoden 2018 toukokuussa jopa 90 000 enemmän kuin vuosi sitten, ja työttömiä 35 000 vähemmän kuin vuonna 2017. Kaikkiaan työllisyysaste nousi 72,3 prosenttiin.

Nämä myönteistä kehityssuuntaa edustavat tulokset käyvät ilmi Tilastokeskuksen toteuttamasta työvoimatutkimuksesta sekä työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työpaikat lisääntyvät, lomautukset vähenevät

Positiivisia muutoksia näkyy yleisten työllisyyslukujen lisäksi myös työttömien työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien sekä nuorten työttömien määrissä.

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuodessa miltei 50 000 hengellä, pitkäaikaistyöttömien taas miltei 30 000 ihmisellä. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 500 vähemmän, kuin vuonna 2017.

Myös lomautukset vähenivät vuoden kuluessa. Koko Suomessa oli toukokuun lopussa 6 500 henkilöä vähemmän lomautettuna kuin edellisenä vuonna.

Työllisyyskehitykseen vaikuttaa myös työpaikkojen määrä, joka sekin on jatkanut nousukiidossa. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin toukokuun aikana 62 500 eli yli 10 000 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

Kaikkiaan työttömyysaste on tällä hetkellä 9,3 prosenttia, joka on 1,5 prosenttia matalampi kuin vuotta aikaisemmin.

Prolaisten työllisyys näyttää hyvältä

Myös Ammattiliitto Pron jäsenten työllisyystilanne näyttää hyvältä. Prolaisten työttömyysaste oli matalimmillaan koko mittaushistorian aikana toukokuussa 2018, jolloin ainoastaan 5,7% jäsenistä oli työttömänä.

Kehitys näyttääkin lupaavalta tutkimustulosten valossa.