Tasa-arvosuunnitelma edistää työpaikan tasa-arvoa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Tasa-arvosuunnitelma edistää työpaikan tasa-arvoa

14.3.2019 klo 09:04
|

Palkkasyrjintä on laitonta. Vähintään 30 hengen työpaikolla on laadittava tasa-arvosuunnitelma ja sen osana palkkakartoitus vähintään joka toinen vuosi. 

Kolmikantainen Samapalkkakysely vuodelta 2017 kertoo, että tasa-arvosuunnitelma puuttuu reilulta 30 prosentilta ja palkkakartoitus melkein 60 prosentilta niistä prolaisista työpaikoista, joita tasa-arvolain suunnitteluvelvoite koskee. Suunnitelmat ja kartoitukset tulee tehdä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa, mutta heidät jätetään usein ulkopuolelle. Työpaikan lakisääteiset työkalut ovat tällä hetkellä ovat vajaakäytössä.

Paljastuneeseen palkkasyrjintään puututaan liian harvoin 

Kartoituksissa selkeitä palkkaeroja havaittiin 38 prosentissa tapauksista, mutta lain mukaisesti eroja lähdettiin selvittämään näistä vain noin puolessa (47,37%) tapauksista. Perusteettomia palkkaeroja eli palkkasyrjintää havaittiin noin joka neljännessä tapauksessa (25,64%). Kun perusteettomia palkkaeroja havaitaan, tulee niihin lain mukaan heti puuttua. Kuitenkin vain joka neljäs vastaaja kertoi, että työpaikalla oli ryhdytty toimenpiteisiin perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi. 

Tasa-arvosuunnitelmat tunnetaan heikosti 

Työnantajan tulee lain mukaan tiedottaa tasa-arvosuunnitelmasta henkilöstölle. Silti Samapalkkakyselyssä 17 prosenttia vastaajista kertoo, että tasa-arvosuunnitelmasta ja palkkakartoituksesta ei ole tiedotettu lainkaan. Joka kolmannella työpaikalla suunnitelmasta on tiedotettu sisäisillä verkkosivuilla, tiedotteella tai ilmoitustaululla. Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvobarometrin 2017 mukaan, noin 40 prosenttia päätoimisista palkansaajista ei osannut sanoa, onko työpaikalla laadittu suunnitelma vai ei. 

#samakiitos kuuluu kaikille

Ammattiliitto Pron jäsenyys on tasa-arvoteko, olemme sitoutuneet tasa-arvon edistämiseen. Nostamme esille entistä enemmän tasa-arvoon ja työelämään liittyviä teemoja naistenpäivän ja tasa-arvon päivän välisenä aikana, 8.3.-19.3.2019. Tänä aikana Prohon liittyneiden kesken arvotaan kahdensadan euron arvoinen hotellipaketti. Arvonnan säännöt.

Lisätietoja

STM:n Tasa-arvobarometri 2017
Samapalkkakyselyn 2017 Pron luottamushenkilöiden vastaukset