Teollisuuden palkansaajien Edistys-julkaisusarja tuottaa uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Teollisuuden palkansaajien Edistys-julkaisusarja tuottaa uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun

7.2.2019 klo 15:40
|

Teollisuuden palkansaajat TP:n uudessa Edistys-julkaisusarjassa tutkitaan keväällä 2019 työntekijöiden hallintoedustusta, sopimisen edistämistä työmarkkinoiden murroksessa sekä politiikkatoimien vaikutusarviointia. Julkaisut ajoittuvat maalis- huhti- ja toukokuulle.

Pro Uutiset / Lähde: Teollisuuden palkansaajien tiedote 7.2.2019

TP kertoo tiedotteessaan, että Edistys-julkaisusarja visioi tulevaisuutta ja tuottaa uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edistys esittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia poliittisen päätöksenteon tueksi erityisesti teknologiseen kehitykseen, teollisuuteen ja osaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kevään 2019 aikana sarjassa julkaistaan kolme analyysia, joista ensimmäinen käsittelee työntekijöiden hallintoedustusta. Maaliskuussa julkaistavassa Edistys-analyysissa arvioidaan, miten laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa toimii käytännössä ja mitkä ovat sen muutostarpeet. Analyysi perustuu laajaan kyselytutkimukseen ja sen kirjoittaa OTM Maria Jauhiainen. 

Toinen, huhtikuulle ajoittuva julkaisu käsittelee sopimisen edistämistä työmarkkinoiden murroksessa. Kuluvalla vaalikaudella työmarkkinamalli työehtosopimustoiminnassa ja työ- ja sosiaalilainsäädännön valmistelussa on muuttunut EK:n vetäydyttyä omilla sääntömuutoksillaan sopimustoiminnasta. Analyysin laatii OTK Lasse Laatunen.

Toukokuussa julkaistavan Edistys-raportin taustalla on ajatus siitä, että suomalaisesta poliittisesta päätöksenteosta puuttuu systemaattinen evaluaatiokulttuuri. Julkaisussa käsitellään laajasti politiikkatoimien vaikutusarviointia ja se laaditaan yhteistyössä Aalto Economic Instituten (AEI) tutkijaryhmän kanssa. 

Edistys sarjan päätuotteita ovat vankkaan asiantuntijuuteen perustuvat laajat tutkimusraportit. Lisäksi sarjassa julkaistaan analyyseja ja kommentteja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Ensimmäinen Edistys-raportti Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä julkaistiin joulukuussa 2018.