Toimihenkilöiden ansiokehitys jäi lähes nollaan rahoitusalalla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Toimihenkilöiden ansiokehitys jäi lähes nollaan rahoitusalalla

3.5.2018 klo 14:42
|

Asiantuntijoiden ja esimiesten ansiokehitys kääntyi negatiiviseksi rahoitusalalla syksyn 2016 ja syksyn 2017 välisenä aikana, kertoo tuore raportti rahoitusalalta.

Pro Uutiset

Rahoitusalalla työskentelevien keskimääräinen ansiokehitys oli 0,8 prosenttia syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017. Ansiokehitys laski puolella edelliseen tilastokauteen verrattuna, sillä vuosina 2015–2016 ansiot kehittyivät 1,9 prosenttia. Luvut selviävät rahoitusalan tilastotyöryhmän 27.4.2018 julkaisemasta raportista.

Tilastokaudella 2016–2017 tehtiin keskitetty kilpailukykysopimus eli kiky, jonka johdosta rahoitusalalla ei sovittu liittotasolla palkankorotuksia lainkaan.

– Näyttää siltä, että työnantajat käyttivät kikyn tarjoaman mahdollisuuden hyväkseen ja jättivät palkankorotukset tekemättä, toteaa sopimusalavastaava Minna Davidjuk Ammattiliitto Prosta.

Johtotehtävissä säännöllisen työajan ansiot ovat nousseet vuodessa 1,0 prosenttia ja toimihenkilöillä vain 0,1 prosenttia. Esimiesten ja asiantuntijoiden ansiokehitys oli negatiivinen, ja koko ryhmän keskiansio laski 2,2 % edellisestä tilastokaudesta.

Digitalisaatio etenee, henkilöstön määrä vähenee

Alan koko henkilöstömäärä jatkaa laskuaan. Pankeissa on kassapalvelua entistä vähemmän ja työt painottuvat toimihenkilötehtävistä yhä enemmän esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

– Asiakkaat hoitavat yhä useampia pankkiasioitaan mobiilisti tai verkossa, sopimusalavastaava Minna Davidjuk Ammattiliitto Prosta toteaa.

Tilastoinnin piirissä oli yhteensä noin 21 300 henkilöä syyskuussa 2017.  Henkilöstömäärä on laskenut 410 henkilöllä verrattuna edelliseen tilastokauteen.

Henkilöstömäärän kasvua eniten johto-, esimies- ja asiantuntijatasoilla. Toimihenkilöiden määrä laskee edelleen kiihtyvällä tahdilla, laskua 798 henkilöä edelliseen tilastokauteen verrattuna.

Naisten ja miesten palkkaero samasta tehtävästä jopa 24 prosenttia

Naisten keskiansiot ovat miesten keskiansioita matalammat kaikilla tehtävätasoilla.

Toimihenkilöillä miesten ja naisten palkkaero oli syyskuussa 2017 pienimmillään 4 prosenttia. Johtotasolla palkkaero oli suurimmillaan 24 prosenttia. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä ero oli 18 prosenttia.

–  Erot ovat kaventuneet vuodessa hiukan, sillä vuotta aiemmin palkkaerot olivat miesten hyväksi toimihenkilötasolla 6 prosenttia ja johtotasolla 26 prosenttia. Esimies- ja asiantuntijatasolla palkkojen ero pysyi samana 18 prosenttia, sopimusalavastaava Jarmo Paananen Ammattiliitto Prosta kertoo.

Rahoitusalalla naisten ansiokehitys on parantunut hiukan johto- ja toimihenkilötasolla. Johtotehtävissä työskentelevä mies ansaitsi kuitenkin keskimäärin 10 665 euroa kuukaudessa eli noin kaksi tonnia enemmän, kun nainen vastaavasti tienasi 8 123 euroa. Toimihenkilötasolla palkoissa ero oli noin sata euroa, miesten keskimäärin ansaittua 3 173 euroa, naiset keskimäärin 3 072 euroa.    

Esimies- ja asiantuntijatehtävissä mies ansaitsi keskimäärin 5 913 euroa kuukaudessa, naiset noin tonnin vähemmän eli keskimäärin 4 964 euroa kuukaudessa.

Suomen pankit tekevät edelleen loistavia tuloksia, miksi se ei näy tulospalkkioissa?

Vaikka pankit tekevät loistavia tuloksia, sen heijastus tulospalkkioihin oli päinvastainen, sillä tulospalkkioita saaneiden osuus laski kaikissa tehtäväryhmissä edelliseen tilastokauteen verrattuna.

Johtotehtävissä toimivat olivat suhteellisesti muissa tehtäväryhmissä toimivia useammin tulospalkkioiden piirissä.

Toimihenkilötehtävissä toimivat naiset saivat miehiä useammin tulospalkkioita, muilla tehtävätasoilla tilanne oli päinvastainen. Toimihenkilön keskimääräinen tulospalkkio oli 65 euroa kuukaudessa vuonna 2017.

Toimihenkilötasolla ja esimies- ja asiantuntijatehtävissä tulospalkkiot ovat yleisempiä muualla Suomessa verrattuna pääkaupunkiseutuun.  

– Jos jotain positiivista tästä hakee, niin sukupuolten väliset erot tulospalkkioiden määrissä pienenivät kaikilla tehtävätasoilla, Pron Davidjuk toteaa.

Nelikymppisellä menee alalla parhaiten 

Keskiansiot nousevat toimihenkilötehtävissä ikävuosiin 40–44 saakka, jonka jälkeen ne pysyvät suunnilleen samalla tasolla aina eläkeikää lähestyviin asti. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkeimmat ansiot sijoittuvat myös ikävuosiin 40–44 ja johtotehtävissä vuosiin 45–49. Näissä tehtävissä myös keskimääräiset ansiotasot vaihtelevat toimihenkilötehtävissä työskenteleviä enemmän.

Toimihenkilötehtävissä suurin ikäluokka on 55–59 -vuotiaat, esimies- ja asiantuntijatehtävissä 35–39 -vuotiaat ja johtotehtävissä 50–54 -vuotiaat.

Rakennemuutos vaatii yhä joustavampia osaajia 

Rahoitusalan rakennemuutoksesta johtuen asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu vaatii moniosaamista, kuten asiakaspalvelu- ja myyntitaidot, joustavuus, digi-, neuvottelu- ja ongelmaratkaisutaidot. 

– On tärkeää, että työnantaja panostaa koulutussuunnitelmiin ja kouluttaa asiantuntijoita, esimiehiä sekä toimihenkilöitä vastaamaan digitalisaation tuomiin haasteisiin, summaa Paananen. 

Pron jäsenet työskentelevät rahoitusalalla muun muassa palvelu- ja rahoitusasiantuntijoina, sijoitusneuvojina ja rahoituspäällikköinä.

Tilastot ja Pron palkkaneuvotteluopas tueksi syksyllä alkaviin palkkakeskusteluihin

Rahoitusalan työehtosopimuksessa on sovittu, että työryhmä laatii vuosittain selvityksen rahoitusalan ja vertailun kannalta keskeisten alojen ansiokehityksestä palkkatilastojen valmistuttua.

Raportti on hyvä työkalu, kun työpaikalla valmistaudutaan palkkakeskusteluihin.  

– Raportin tiedoista kannattaa hyödyntää varsinkin raportin lopusta löytyvät nimikekohtaiset luvut ja ansiot. Ne antavat hyvin osviittaa eri tehtävissä toimivien keskipalkoista, kertoo sopimusalavastaava Davidjuk.

Palkkaneuvotteluopas on tarkoitettu käytännön työkaluksi palkkaneuvotteluihin. Oppaan käytännön harjoitusten ja vinkkien avulla jokainen voi vahvistaa asemaansa omissa, henkilökohtaisissa palkkaneuvotteluissaan. Vinkit palkasta puhumiseen löydät tästä ja oppaan tästä.

Ammattiliitto Prosta Minna Davidjuk ja Jarmo Paananen olivat mukana laatimassa raporttia yhdessä muiden rahoitusalan työmarkkinaosapuolten eli työnantajia edustavien EK:n ja Paltan sekä Ammattiliitto Nousun ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n kanssa.