Työehtosopimuksesta neuvottelutulos teknologiateollisuuden toimihenkilöille | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työehtosopimuksesta neuvottelutulos teknologiateollisuuden toimihenkilöille

2.11.2017 klo 18:26
|

Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus ry saavuttivat tänään neuvottelutuloksen alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on rakenteeltaan 2+1 vuotta. Palkkoja korotetaan liittojen sopimalla tavalla 3,2 prosenttia ensimmäisen kahden vuoden aikana.

Pro Uutiset / Lähde Pron tiedote 2.11.2017

Ammattiliitto Pro ja työnantajajärjestö Teknologiateollisuus ry saavuttivat tänään torstaina 2. marraskuuta 2017 neuvottelutuloksen alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on rakenteeltaan 2+1 vuotta. Palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosentilla liittojen sopimalla tavalla. Kolmannen vuoden palkat sovitaan erikseen keväällä 2019.

Ensimmäisenä vuonna palkkoja korotetaan 1,1 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,5 %:n suuruisella paikallisella erällä. Toisena vuonna yleiskorotuksen suuruus on 0,9 % ja paikallisen erän 0,7 %. Lisäksi toimihenkilöiden henkilökohtainen palkanosa nousee vähintään 5 prosenttiin ja yläraja 26 prosenttiin.

– On tärkeää, että olemme samalla linjalla kustannusvaikutusten osalta kuin muut, ratkaisun aiemmin tehneet teollisuuden liitot. Neuvottelutulos on tärkeä päänavaus Pron sopimusaloilla ja se vaikuttaa varmasti myönteisessä ilmapiirissä muiden Pron neuvottelualojen sopimusten syntymiseen, toteaa puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Malinen pitää merkittävinä varaluottamusmiehen asemaan liittyviä kirjauksia. Varaluottamusmies pääsee nyt tietyissä tilanteissa osallistumaan luottamusmiehen rinnalla työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Myös varaluottamusmiehen suojaa parannettiin.

– Ratkaisua voi pitää kohtuullisena, kun otetaan huomioon jo tehdyt sopimusratkaisut. Molemmille osapuolille jäi myös tavoiteltavaa tuleville työehtosopimuskierroksille. Palkkaratkaisu toivottavasti edistää teollisuuden investointihalukkuutta ja sitä kautta työllisyyttä, arvioi tulosta teollisuussektorin johtaja Anssi Vuorio Ammattiliitto Prosta.

–  Ratkaisulla pyrittiin turvaamaan ostovoimaa ja ottamaan huomioon yritysten kustannuskilpailukyky, sanoo pääluottamusmies ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Pasi Heikkinen.

Neuvottelukunta käsitteli tuloksen tänään torstaina 2.11.2017 ja esittää Ammattiliitto Pron hallitukselle sen hyväksymistä. Työehtosopimuksen yksityiskohtaisesta sisällöstä tiedotetaan sen jälkeen, kun molempien sopijaosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet ratkaisun.

Työehtosopimus määrittelee noin 25 000 teollisuuden palveluksessa työskentelevän asiantuntijan ja esimiehen työehdot. Prolaiset työskentelevät monipuolisesti teknologiateollisuuden yrityksissä; tuotannossa, suunnittelussa, tuote-, menetelmä- ja sovelluskehityksessä, hallinnossa, ostossa ja myynnissä, it-tehtävissä sekä logistiikkatoiminnoissa.