Työllisyyden kasvun ennustetaan jatkuvan Suomessa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työllisyyden kasvun ennustetaan jatkuvan Suomessa

5.7.2018 klo 10:39
|

Työllisyysasteen kasvu sekä työttömyysasteen lasku jatkavat kehitystään Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön ennuste lupaa myönteisiä näkymiä Suomen työllisyyteen.

Pro Uutiset / Kuva: Shutterstock

Työllisuuden kasvun ennustetaan jatkuvan Suomessa vahvana. Vuositasolla 2018 työllisyyden ennustetaan kasvavan noin 43 000 hengellä. Vuonna 2019 työllisyyden kasvun ennustetaan olevan noin 30 000 henkeä.

Näin arvioidaan 5.7.2018 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa.

Työllisyysaste kasvaa yli 72 prosenttiin

Työllisyys kasvaa Suomessa ennusteen mukaan kaikilla päätoimialoilla. Palveluiden työllisyyden kasvu muodostaa noin puolet työllisyyden kasvusta. Rakennusalalla työllisyyden kasvu jatkuu ja teollisuudessa työllisyys kasvaa nyt ensimmäistä kertaa vuosiin.

Työllisyysaste onkin kasvanut viime aikoina voimakkaasti, ja ensi vuonna työllisyysaste kohoaa jo 72,1 prosenttiin. Työllisyysasteen noustessa myös työttömyysaste laskee selvästi, tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja ensi vuonna jo 7 prosenttiin. Työvoiman tarjonta kasvaa molempina ennustevuosina sekä väestön ikärakenteen että osallistumisasteiden nousun kautta.

Työttömyysaste laskee työllisyysasteen noustessa

Myös työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan laskevan yhä voimakkaasti. Työttömiä työnhakijoita ennustetaan vuonna 2018 olevan noin 252 000, mikä olisi 51 000 vähemmän kuin viime vuonna. Vuodelle 2019 ennustetaan 214 000 työtöntä työnhakijaa, eli 38 000 vähenemää edellisvuoteen. Vuonna 2020 työttömiä työnhakijoita olisi ennusteen mukaan enää 185 000.

Myös pitkäaikaistyöttömien sekä nuorten työttömien määrän ennustetaan laskevan reilusti.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.