Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen ehdotus työelämän kehittämiseksi työn ja teknologian murroksessa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen ehdotus työelämän kehittämiseksi työn ja teknologian murroksessa

2.4.2019 klo 12:58
|

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä esittää monivuotisen työelämän kehittämisohjelman käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella. Ohjelma tukisi työpaikkoja, kun ne työn ja teknologian murroksessa uudistavat toimintatapojaan, työtehtäviään ja osaamistaan sekä hyödyntävät digitalisaatiota.

Pro Uutiset / Lähde: Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen tiedote 2.4.2019

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämän Suomalaisen työn kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja työhyvinvointia, vauhdittaa kasvua sekä edistää uusien työpaikkojen ja työtehtävien syntymistä. Tähän päästäisiin kannustamalla työyhteisöjä toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseen sekä vahvistamalla yhdessä kehittämiseen perustuvaa toimintakulttuuria.

Tukea innovaatiotoimintaan tulisi keskusjärjestöjen mukaan tarjota monenlaisille työpaikoille. Myös osaamisen kehittäminen olisi ajateltava uudelleen, sillä yhä suurempi osa oppimisesta on  nykyisin jatkuvaa ja tapahtuu työpaikoilla osana työtä.

– Työn ja teknologian murroksessa yhtä tärkeää kuin uuden teknologian käyttöönotto on toimintatapojen, työn sisältöjen ja tehtävänkuvien, osaamisen ja toimintakulttuurin uudistaminen,  työmarkkinakeskusjärjestöt korostavat. 

Kehittämisohjelma yhdistää teknologia- ja liiketoimintaosaamisen organisaatio- ja työpsykologian osaamiseen sekä johtamis- ja yhteiskuntatieteiden osaamiseen. Siinä hyödynnetään sekä aiempien kehittämishankkeiden tuloksia että digitalisaation, uuden teknologian ja uudenlaisten toimintatapojen käyttöä työelämässä koskevaa kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa.

Ohjelman toteutus edellyttää itsenäistä toimintakykyä ja riittävää rahoitusta työpaikka- ja alakohtaisten hankkeiden toteuttamiselle.

– Hyvä tulevaisuuden työ, tuottavuus ja työelämän laatu eivät synny itsestään vaan niitä on tarpeen edistää muutosvaiheissa määrätietoisin toimenpitein. Siksi tarvitaan pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa, jonka avulla Suomi voi nousta digiajan työelämäinnovaatioiden ja työn kehittämisen kärkimaaksi. 

Kolmikantaisesti johdetussa ohjelmassa ovat mukana STTK, SAK, Akava, EK, Valtion työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat ja Kirkon työmarkkinalaitos sekä työelämäkysymyksissä toimivaltaiset ministeriöt ja työelämäinstituutiot, kuten Business Finland, Työterveyslaitos, ETLA ja Palkansaajien tutkimuslaitos.