Työnantaja ei voi vaihtaa työehtosopimusta heppoisin perustein | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työnantaja ei voi vaihtaa työehtosopimusta heppoisin perustein

9.1.2014 klo 12:34
|

UPM siirsi energiavalvomossa työskentelevät toimihenkilöt ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin. Työtuomioistuin kumosi siirron.

Pro Uutiset / Nina Tuomainen

Metsäyhtiö UPM kävi läpi konserniuudistusta vuonna 2012. Samalla yritys uudisti toimenkuvia ja siirsi vuoro- ja käyttömestareihin rinnastettavia kolmivuorossa työskenteleviä toimihenkilöitä eli physical tradereita ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin.

–Työnantaja pyrki saamaan taloudellista etua työehtosopimusta vaihtamalla. Ylempien työehtosopimuksesta puuttuvat säännökset kolmivuorotyöstä, joten heille ei olisi korvattu vuorolisiä, kertoo energia-alan sopimusalavastaava Petteri Hyttinen Ammattiliitto Prosta.

Ammattiliitto Pro vei asian käräjille.

Työtuomioistuin päätti, että physical tradereihin tulee soveltaa aikaisemminkin käytössä ollutta toimihenkilöiden työehtosopimusta. Päätös tuli juuri ennen joulua 2013.

– Toimihenkilösopimuksen soveltamisen kannalta olennaista oli se, olivatko työtehtävät muuttuneet. Aiemmin vastaavissa työtehtävissä oli sovellettu toimihenkilöiden työehtosopimusta, kertoo sopimusalavastaava Petteri Hyttinen.

Physical tradereiden työtehtävät liittyvät voimalaitosten käyttö- ja ajosuunnittelun sekä valvontatehtäviin energiavalvomossa. He suunnittelevat voimalaitosten ajoa hyödyntäen UPM:n pääanalyytikon laatimaa hinta-analyysia. Toimihenkilöiden toimenkuvaan kuuluu myös kaupankäynti Nord Pool -sähköpörssissä sekä yhtiön sähkötaseen varmistaminen.

Työtuomioistuimen mukaan kyseessä ei ollut paperiteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työtehtävä, joka voidaan rinnastaa toimihenkilösopimuksen tarkoittamalle osastopäällikkötasolle.

– Työtehtävissä tapahtuneet muutokset olivat vähäisiä. Ne johtuivat pääosin yhtiön toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista UPM:n organisaation jakautuessa entistä selkeämmin eri toimintoihin. Energiantuotanto synnyttää yhä suuremman osan konsernin tuloksesta, kertoo sopimusalavastaava Hyttinen Prosta.

Työehtosopimuksen siirto ei onnistu ilman selkeää muutosta työtehtävissä

Työnantaja ei voi siirtää toimihenkilöitä jonkun toisen työehtosopimuksen piiriin ilman selkeää muutosta toimihenkilöiden työtehtävissä.

– Työnantaja ei voi siirtää toimihenkilöitä ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin ilman ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa mainittua erityisasemaa, vastuuta sekä työtehtäviä, kertoo sopimusalavastaava Petteri Hyttinen Ammattiliitto Prosta.

Vähäiset muutokset työtehtävissä eivät tee työehtosopimuksen vaihdosta mahdolliseksi.

– Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että ilman osastopäällikkötasoista esimiesasemaa olevan erityisasiantuntijan tulee olla selkeästi yhtä vaativassa tehtävässä kuin osastopäällikkö, kertoo sopimusalavastaava Petteri Hyttinen.

Käytännössä osastopäällikön alaisuudessa työskentelevät toimihenkilöt ja asiantuntijat ovat lähtökohtaisesti aina toimihenkilösopimuksen piirissä. Osastopäällikkötasolle kuuluvia tehtäviä on kuitenkin arvioitava yrityskohtaisesti.

– Tarvittaessa tämän tulkinnan löytämiseksi kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen ja liittoon, kertoo Hyttinen.

Yrityksestä aiemmin:

24.10.2013 UPM irtisanoo kahdeksan Kotka Seawaysiltä

24.10.2013 UPM aloittaa tuplasti yt-neuvotteluja

27.8.2013 UPM aikoo vähentää 14 Seawaysiltä Kotkasta

27..8.2013 UPM potkimassa jälleen yli sata