Työnseisauksia useilla Pron sopimusaloilla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työnseisauksia useilla Pron sopimusaloilla

20.1.2020 klo 13:30
|

Pro aloittaa kahden viikon työnseisauksen 27. tammikuuta erikseen nimetyissä yrityksissä teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja lasi- ja kumiteollisuudessa sekä paperiteollisuudessa. Energia-alan viikon työnseisaus alkaa erikseen nimetyissä yrityksissä 2. helmikuuta.

Pro Uutiset

Työnseisaus koskee 27.1.2020 kello 0.00 – 9.2.2020 kello 23.59 välillä alkavia toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä teknologiateollisuudessa, kemian alalla ja kumi- ja lasikeraamisessa teollisuudessa sekä paperiteollisuudessa.

Teknologiateollisuuden työriita koskee myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevaa työtä, jota tehdään työriidan piirissä olevilla toimipaikoilla.

Energia-alan toimihenkilöiden työnseisaus alkaa 1.2.2020 klo 00.00 ja päättyy 8.2.2020 klo 23.59 erikseen nimetyissä yrityksissä.

Lisäksi Pro on ilmoittanut useista ylityö- ja vuoronvaihtokielloista. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee lisä- ja ylityön tekemistä, vapaa-ajalla työasioissa matkustamista sekä varallaoloa ja päivystystä, jos niistä aiheutuu lisä- tai ylityötä tai vuoronvaihtoa, joka tapahtuu työnantajan aloitteesta.

Teknologiateollisuuden ylityökielto alkoi 10.1. klo 16.00 ja kemian alojen ja kumi- ja lasikeraamisen teollisuuden, kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan sekä Firskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöiden soveltamisalan ylityökielto alkoi 13.1. klo 00.00 alkaen.

Energia-alalle astuu voimaan 1.2.2020 klo 00.00 alkaen ylityökielto, joka jatkuu niin kauan, kun uuden työehtosopimuksen ehdoista on saavutettu neuvottelutulos. Ylityökiellon aikana ei tehdä ylityötä, liukumia tai matkusteta työajan ulkopuolella.

Taloushallintoalan liukumakielto astuu voimaan keskiviikkona 22.1.2020 alkavista työvuoroista alkaen. Liukumakielto koskee kaikkia taloushallintoalalla työskenteleviä, joiden työsuhteissa noudatetaan ainakin joiltakin osin valtakunnallista taloushallintoalan työehtosopimusta. Liukumakielto on voimassa, kunnes Pro ilmoittaa toisin.

Pron ja Metsäteollisuuden sovittelu alkaa maanantaina 20.1.2020 paperiteollisuuden työehtosopimuskiistasta. Sovittelijana Jukka Ahtela.

Kemian alan sovittelu jatkuu maanantaina  20.1.2020. Sovittelijana on Jukka Ahtela.

Pron ja Teknologiateollisuuden sovittelu jatkuu tiistaina 21.1.2020.

Lue Pron sivuilta, mitä yrityksiä työnseisaus ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee.