Työttömät tekevät yhä enemmän töitä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työttömät tekevät yhä enemmän töitä

11.7.2018 klo 09:25
|

Työttömyyden aikainen työnteko on yleistynyt vuosi vuodelta. Työttömyyskassojen työttömien määrän vähentyessä on soviteltua päivärahaa nostavien henkilöiden suhteellinen määrä kuitenkin kasvanut huomattavasti.

Pro Uutiset

Työttömyyden aikainen työskentely on yleistynyt koko 2010-luvun ajan. Työttömyysturvan suojaosan käyttöönotto paransi entisestään työttömän kannustimia vastaanottaa lyhyitä tai osa-aikaisia töitä.

Nämä tulokset käyvät ilmi Työttömyyskassa Pron tilastoista sekä VATT:n selvityksestä, jossa tarkastellaan vuonna 2014 käyttöönotettua työttömyysturvan 300 euron suojaosaa.

Työssäkäyvien työttömien määrä kasvaa Työttömyyskassa Prossa

Soviteltujen etuuspäivien osuus kaikista etuuspäivistä on kasvanut selvityksen mukaan tasaista tahtia koko 2010-luvun ajan. Kasvu näkyy myös työttömyyskassojen toiminnassa.

– Työttömyyskassa Pron edunsaajien joukossa on aina ollut kohtuullisen paljon osa-aikaista ja satunnaista työtä tekeviä henkilöitä, joten soviteltua päivärahaa saavien määrä on noussut kassassamme melko tasaista vauhtia, arvioi Työttömyyskassa Pron johtaja Mervi Ruokola.

Osa-aikaisen ja satunnaisen työn lisääntyminen onkin näkynyt myös Työttömyyskassa Pron edunsaajien joukossa. Soviteltua päivärahaa nostaa alati kasvava määrä työttömyyskassan jäseniä.

– Huhti–kesäkuussa 2017 soviteltua päivärahaa nosti yhteensä 2645 Pron kassan edunsaajaa, kun taas vuonna 2018 vastaava luku oli 2978 henkilöä, kertoo palvelupäällikkö Petri Nyyrölä Työttömyyskassa Prosta.

Jopa joka kolmas ansiopäivärahan saajista työskentelee

Suhteutettuna kokonaistyöllisyyden kasvuun sekä työttömien vähenemiseen kassan edunsaajien joukossa, on muutos vielä selkeämmin havaittavissa.

– Työttömyyskassa edunsaajista 10,9 prosenttia sai soviteltua päivärahaa vuoden 2016 huhti–kesäkuussa. Vuonna 2017 sama luku oli 13,1 prosenttia, ja vuonna 2018 jo 18,7 prosenttia. Suhteellinen kasvu onkin selkeää, Nyyrölä kertoo.

Työttömänä osa-aikatyötä tekevien määrän lisääntyminen näkyy kaikissa työttömyyskassoissa. Työttömyyskassojen yhteisjärjestön mukaan jopa 31 prosenttia ansiopäivärahan saajista työskenteli vuonna 2017 osa-aikaisesti tai satunnaisesti niin, että heille maksettiin soviteltua päivärahaa.

Työttömänä saa tienata 300 euroa ilman seuraamuksia

Vuoden 2014 alussa käyttöön otettiin työttömyysturvan suojaosa. Suojaosa tarkoittaa, että työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että päiväraha laskee. 300 euron ylittävältä osalta puolet työtulosta vähennetään työttömyysetuudesta. Esimerkiksi 450 euron palkkatulo pienentää päivärahaa 75 eurolla kuukaudessa.

Suojaosa on voinut osaltaan vaikuttaa osa-aikaisten ja satunnaisten töiden tekemisen kasvuun. VATT:n selvityksen mukaan työttömien kannustimet vastaanottaa satunnaisia tai osa-aikaisia työtehtäviä olivat kuitenkin melko hyvät jo ennen työttömyysturvan suojaosan käyttöönottoa.

Miksi työttömien työnteko lisääntyy?

Ilmiön taustalla olevat syyt voivat olla moninaisia sekä vaikeasti arvioitavissa. Poliittisilla päätöksillä sekä työmarkkinoiden rakenteella lienee kuitenkin merkitystä.

– On haastavaa arvioida, kuinka paljon esimerkiksi aktiivimalli on vaikuttanut tähän kehityskulkuun. Muutos voi johtua myös muun muassa siitä, että yhteiskunnassa on tällä hetkellä tarjolla huomattavasti enemmän osa-aikaista työtä, kuin aikaisemmin. Myös kokonaistyöllisyyden nousu vaikuttaa asiaan, muistuttaa työttömyyskassan johtaja Ruokola.