Vasta perustetussa Ruokavirastossa käynnistymässä sopeuttamistoimet | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Vasta perustetussa Ruokavirastossa käynnistymässä sopeuttamistoimet

18.10.2019 klo 12:13
|

1.1.2019 aloittanut Ruokavirasto on käynnistämässä sopeuttamistoimet, joiden henkilöstövaikutuksista ei toistaiseksi ole tietoa.

Pro Uutiset

Ruokaviraston strateginen johtoryhmä päätti syyskuussa, että se laajentaa viraston sopeuttamissuunnitelmaa ja valmistelee yhteistoimintaesitystä. Elintarviketurvallisuusviraston, Maaseutuviraston sekä osittain Maanmittauslaitoksen pohjalle perustettu Ruokavirasto on ollut toiminnassa vasta alle vuoden.

Ruokaviraston perustamisen tarkoituksena ei ollut virastojen henkilöstön vähentäminen. Ammattiliitto Pro, JHL ja Juko vastustavat jyrkästi mahdollisia henkilöstön osa-aikaistamisia, lomauttamisia tai irtisanomisia. Viraston tehtäviä hoidetaan jo nyt liian pienellä henkilöstömäärällä. Tällaiset toimet vaarantaisivat vakavasti viraston toimintakyvyn, ja tämä heijastuisi koko hallinnonalalle haitallisina vaikutuksina.

Ruokavirastolla ei ole vielä yhteistä strategiaa, visiota, henkilöstöstrategiaa eikä henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstön karsimiseen tähtäävät toimet olisivat nyt erityisen riskialttiita, koska ne voisivat kohdistua strategisesti vääriin kohtiin.