Viime vuonna uusia työpaikkoja syntyi neljännesmiljoona | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro Uutiset / Lähde: TEM 12.11.2018

Työllisyyden kasvu kiihtyi Suomessa voimakkaasti vuoden 2017 loppupuolelta lähtien, selviää työ- ja elinkeinomisteriön tilastoista. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 henkilöllä edellisvuoden tasoon verrattuna.

Suurin osa uusista työpaikoista määräaikaisia

Vuoden 2017 nettotyöllisyyden muutos sisältää huomattavan bruttorekrytointimäärän, josta suurin osa on poistuman tai vaihtuvuuden korvausrekrytointia. Vuoden aikana toimipaikkoihin haettiin 640 000 henkilöä, joista 75 % tehtävää oli määräaikaisia, selviää TEM:n Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2017? -analyysista.

Rekrytoinneista 44 prosenttia johtui uuden työpaikan syntymisestä. Niitä syntyy silloin, kun rekrytointi ei johdu vaihtuvuudesta tai poistuman korvaamisesta. Näin tarkasteltuna uusia työpaikkoja syntyi viime vuonna yli 260 000.

Suurin osa työpaikoista syntyi kiinteistöalalle ja rakennusalalle

Suurin osuus uusista työpaikoista syntyi vuonna 2017 kiinteistöalalle sekä rakennusalalle. Kiinteistöalalla rekrytointien määrä on pieni, mutta rakennusala on myös rekrytointien määrän suhteen kärkialoja.

Koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla puolestaan rekrytoidaan paljon, mutta vain pieni osuus rekrytoinneista on uusia työpaikkoja.

Biotalouden toimialoilla koko työvoiman hankinta kasvoi yli 52 000 henkilöön ja uusia työpaikkoja syntyi lähes 24 000.

Tärkein työntekijöiden hakukanava edelleen TE-toimisto

Työnantajien mielestä tärkein työntekijöiden hakukanava on TE-toimisto. Toiseksi tärkein on yhteydet entisiin työntekijöihin ja -hakijoihin. Uusien työpaikkojen synnyssä epäviralliset henkilöyhteydet olivat tärkein kanava.