Yleisradion teknisten toimihenkilöiden työt ylityökieltoon heti | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Yleisradion teknisten toimihenkilöiden työt ylityökieltoon heti

1.12.2017 klo 14:45
|

– Näkemysero on palkankorotusten suuruudesta ja siitä, paljonko korotuksesta jaetaan yleiskorotuksena ja paljonko paikallisena eränä, kertoo viestintäalan sopimusalavastaava Mikko Honkanen Ammattiliitto Prosta.

Pro Uutiset

Yleisradion teknisten toimihenkilöiden työt ovat ylityökiellossa perjantai-iltapäivästä 1. joulukuuta 2017 alkaen. Ylityökielto koskee kaikkea suostumuksen varaista työtä kuten ylityötä ja lisätyötä.

Neuvotteluja YLE teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksesta on Ammattiliitto Pron ja Palvelualojen työnantajat Paltan välillä käyty marraskuun alkupuolelta lähtien. Työehtosopimus umpeutui 30. marraskuuta 2018.

– Näkemysero on palkankorotusten suuruudesta ja siitä, paljonko korotuksesta jaetaan yleiskorotuksena ja paljonko paikallisena eränä, kertoo viestintäalan sopimusalavastaava Mikko Honkanen Ammattiliitto Prosta.

– Työnantajan ehdotuksen mukaan seuraavan kahden vuoden teknisten toimihenkilöiden henkilökohtaista palkanosaa koskeva tes-määräys ei olisi lainkaan voimassa.

Pron tavoite neuvotteluissa on ollut muun muassa selkeyttää työehtosopimuksen määräyksiä, kehittää paikallisen sopimisen edellytyksiä ja parantaa työn ja perheen yhteensovittamista koskevia määräyksiä.

– Neuvottelutilanne on epätasapainoinen. Palta ei ole suostunut Pron esityksiin tekstimuutoksista, mutta Pron odotetaan silti suostuvan työnantajapuolen ehdottamiin heikennyksiin, Honkanen tiivistää.

Palta ehdottaa yhä pidempiä työjaksoja

Pro kantaa huolta työssäjaksamisesta. Työnantajapuoli haluaisi sijoittaa entistä pidempiä palkattomia taukoja työpäivään keskelle, jolloin kokonaistyöpäivän pituus venyisi huomattavasti ja palautumiseen jäisi entistä vähemmän aikaa.

– Tekniset toimihenkilöt tekevät työtään tapahtumissa ympäri Suomen ja kuljettavat työnantajan työvälineitä mukanaan. Pahimmillaan työpäivä voisi venyä 17-tuntiseksi, josta siitä viimeiset neljä tuntia olisi autolla ajoa.

Miten ylityökielto näkyy?

Ylityökielto koskee alle sataa Yleisradion teknistä toimihenkilöä.  He työskentelevät yhtiötasoisesti ohjelmatoiminnan teknisissä tukipalveluissa ja alan ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmävastaava, linkkimestari ja kuituasiantuntija.

– Ylityökielto voi heijastua ensimmäisenä jatkuvaa paikallaanoloa vaativiin työtehtäviin ja ohjelmatoiminnan lisätyötarpeisiin, joita ei voida toteuttaa samassa määrin kuin tavallisesti, arvioi pääluottamusmies Timo Kauranen Yleltä.

– Samoin sairaus- tai muiden poissaolojen sijaistaminen vaikeutuu.  Sillä voi olla mahdollisesti vaikutuksia lähiajan tuotantoihin, Kauranen toteaa.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 5 joulukuuta.