Yli kolmetuhatta Pron naisjäsentä sai huhtikuussa ansiopäivärahaa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Yli kolmetuhatta Pron naisjäsentä sai huhtikuussa ansiopäivärahaa

13.5.2020 klo 14:06
|

Pitkään jatkuessaan koronapandemia voi kasvattaa sukupuolten välistä palkkaeroa entisestään.

Pro Uutiset

Vuoden 2020 huhtikuussa yhteensä 5 484 Pro-kassan jäsentä sai ansiopäivärahaa, selviää Työttömyyskassa Pron tilastoista. Ansiopäivärahan piirissä oli 3 269 naista ja 2 215 miestä. Jo ennen koronapandemiaa suurin osa kassaetuuksien saajista oli naisia.

– Tilastoa selittää omalta osaltaan varmasti se, että yli puolet jäsenistä ovat naisia, kertoo Ammattiliitto Pron tutkija Tapio Rissanen.

Koko Suomessa lomautettuna ennätysmäärä naisia

Työttömyyskassa Pron tilastojen mukaan lomautukset alkoivat lisääntyä jo viime syksynä. Huhtikuussa lomautettujen määrä kasvoi nelinkertaiseksi verrattuna vuotta aikaisempaan.

Lomautetut työttömyyskorvauksen saajat Työttömyyskassa Prossa 2018–2020

Kuva: Lomautetut työttömyyskorvauksen saajat Työttömyyskassa Prossa 2018–2020

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston mukaan maaliskuussa 2020 alkoi 65 296 lomautusjaksoa ja 8 677 lyhennettyä työviikkoa. Huhtikuussa lomautuksia tuli yli 90 000 lisää. Ammattiliitto Pron tutkija Rissanen tutustui tilastoihin.

– Aikaisemmin lomautukset ovat koskeneet lähinnä miehiä ja miesaloja. Nyt miehiä ja naisia lomautetaan lähes yhtä kiivaaseen tahtiin. Naisten lomautusluvut ovat nyt noin kuusi kertaa suuremmat kuin koskaan aiemmin. Tämä liittyy palvelualojen lomautuksiin, mikä on nähtävissä myös Pron omissa tilastoissa.

Rissanen kertoo, että iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna näyttää siltä, että miehet joutuvat lomautetuiksi lähes yhtä usein kaikissa ikäryhmissä.

– Naisilla lomautukset kohdistuvat taas selkeämmin alle 35-vuotiaisiin. 15–24-vuotiaista työllisistä naisista lomautetuiksi on joutunut lähes kaksinkertainen osuus (5,0 %) kuin kaikista työllisistä (2,7 %).

: Lomautettujen osuus työllisistä maaliskuussa 2020 sukupuolen ja iän mukaan

Kuva: Lomautettujen osuus työllisistä maaliskuussa 2020 sukupuolen ja iän mukaan

Pitkään jatkuessaan koronapandemia voi kasvattaa palkkaeroja entisestään

Korona-ajan lomautukset kohdistuvat eri tavoin eri aloille, ja kohtelevat eri tavalla eri sukupuolia. Ammattiliitto Pron tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtorannan mukaan palveluala työllistää paljon nuoria aikuisia, ja myös naisia.

–  Meillä Suomessa työmarkkinat ovat erittäin jakautuneet miesten ja naisten aloihin. Alle 10 prosenttia palkansaajista työskentelee tasa-ammateissa, eli ammateissa, joissa on vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä.

Naisille lomautusten ja irtisanomisien vaikutus on voi olla myös miehiä suurempi.

– Naiset työskentelevät Suomessa miehiä useammin määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa, ja naisten ansiot ovat keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Palkkaero kapenee todella hitaasti, jatkaa Lehtoranta.

Korona lisää naisten palkatonta hoivaa ja on myös vaikeuttanut naisten mahdollisuuksia palkkatyöhön. Myös yksinhuoltajissa ja omaishoitajissa on enemmän naisia.

– Pitkään jatkuessaan tämä voi kasvattaa palkkaeroja entisestään. On myös ongelmallista, että nykyinen tilanne näyttää laittaneen kaikki hyvät suunnitelmat ja työryhmät tasa-arvon kehittämiseksi jäihin. Hyvä kysymys on myös, onko pitkään odotettuihin uudistuksiin, kuten perhevapaauudistukseen, enää varaa koronan jälkeisessä Suomessa? Lehtoranta kysyy.

Koronakriisi on hidastanut lainsäädäntöuudistuksia myös Euroopassa. Ammattiliitto Pro on vedonnut kirjekampanjalla yhdessä muiden suomalaisten palvelualoja edustavien ammattiliittojen kanssa EU-komissioon, jotta palkka-avoimuutta edistävän palkka-avoimuusdirektiiviehdotuksen valmisteluja jatkettaisiin.

#STILLONTHEFRONTLINE

Koronavirus vaikuttaa maailmanlaajuisesti miljoonien naisten työterveyteen ja -turvallisuuteen. Moni joutuu sairastamaan palkatta eikä perhevapaista makseta, kotona he voivat kohdata väkivaltaa. Palvelualojen maailmanliitto UNI Global Unionin #STILLONTHEFRONTLINE-kampanja nostaa esille näitä epäkohtia.
 

Lue kampanjauutinen, lähisuhdeväkivalta-pamfletti ja tutustu kampanjasivuihin.