Yt-lain rikkomisesta lähes 300 000 euron hyvitykset | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Yt-lain rikkomisesta lähes 300 000 euron hyvitykset

20.10.2014 klo 12:50
|

Vantaan käräjäoikeus on tuominnut G4S Cash Solutions Oy:n maksettavaksi yt-lain rikkomisesta yhteensä 288 000 euron hyvitykset yhtiön 33 entiselle työntekijälle.

Pro Uutiset

Työntekijät oli irtisanottu yrityksessä talvella 2012 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen.

Työntekijät katsoivat, että yhtiö oli rikkonut yt-lakia jättämällä antamatta henkilöstön edustajille riittäviä tietoja neuvottelujen käynnistämiseksi. Lisäksi yhtiö oli antanut aluekohtaisiin yt-neuvotteluihin kuuluvat tiedot liian myöhään vasta neuvottelutilaisuudessa, jolloin työntekijöiden edustajilla ei ollut mahdollisuutta valmistautua neuvotteluihin etukäteen, sekä estänyt henkilöstön edustajien vapaan yhteydenpidon edustettaviinsa neuvottelujen aikana. Työntekijöiden mielestä työantaja oli myös tosiasiallisesti päättänyt neuvottelujen piirissä olevat asiat etukäteen ennen neuvottelujen päättymistä.

Käräjäoikeus hyväksyi väitteistä aluekohtaisia neuvotteluja koskeneen tietojen panttaamisen sekä yhteydenpidon estämisen. Käräjäoikeus ei sen sijaan tullut vakuuttuneeksi siitä, että riittäviä tietoja neuvottelujen käynnistämiseksi ei olisi annettu tai että asiat olisi päätetty etukäteen.

Käräjäoikeus katsoi joka tapauksessa henkilöstön edustajien vuorovaikutusmahdollisuuden päätöksiin estyneen ja irtisanotut työntekijät siten oikeutetuiksi hyvitykseen yt-lain rikkomisesta. Se katsoi kohtuulliseksi hyvitykseksi 10 000 euroa niille työntekijöille, joiden työsuhde oli kestänyt yli 10 vuotta, ja 7 000 euroa muille työntekijöille. G4S Cash Solutions tuomittiin myös maksamaan työntekijöiden oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Yhtiö on ilmoittanut tyytymättömyyttä Vantaan käräjäoikeuden antamaan tuomioon, joten se ei ole lainvoimainen.

G4S Cash Solutions hoitaa pankin ja kaupan alan sekä julkisen sektorin organisaatioiden arvokuljetus-, rahankäsittely- ja varastointipalveluja. Se huolehtii muun muassa suurimmasta osasta Suomen käteisautomaatteja. G4S Cash Solutions on osa kansainvälistä G4S-konsernia.