Seksuaalinen häirintä mukaan työn riskien arviointiin | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Seksuaalinen häirintä mukaan työn riskien arviointiin

18.12.2017 klo 14:44
|

Asenteiden muokkaus ja asianmukainen toiminta työpaikalla ovat tärkeimpiä tavoitteita häirinnän torjunnassa. – Asenteiden muokkaaminen voi vaatia myös lain muutoksia, toteaa Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Lehtoranta.

Pro Uutiset

Jokaisella on oikeus työelämään ilman häirintää.

– Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat työsuojelukysymyksiä, toteaa Ammattiliitto Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta.

On tärkeää, että häirintää torjutaan jo ennalta, sillä häirintä työpaikalla vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja tuottavuuteen ja omanarvontuntoon. 

Häirintä mukaan työn riskien arviointiin

Pro ehdottaa, että työturvallisuuslakiin tarkennetaan, että kaikilla työpaikoilla tulee arvioida myös sukupuoleen perustuvaan häirintään ja seksuaaliseen häirintään liittyvät riskit osana psykososiaalisten riskien arviointia.

Tasa-arvolakiin tulee lisätä, että jokaisella työpaikalla tulee olla yhteistoiminnassa hyväksytty ohjeistus sukupuoleen perustuvan häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta. Häirintäohjeisiin tulee kirjata tärkeä periaate, että häirityllä tulee olla oikeus jatkaa työtään nykyisessä yksikössä ja häiritsijän tulisi olla se, joka kantaa tekonsa seuraukset, esim. siirtymällä.

Asenteisiin vaikuttaminen tulee aloittaa jo varhain. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitteluvelvollisuuden tulee koskea myös varhaiskasvatusta ja ohjeistus häirinnän varalta tulisi laatia myös päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin.  

Kansainvälisesti Suomen tulee edistää ILO:n naisiin ja miehiin työpaikalla kohdistuvan väkivallan vähentämistä koskevan yleissopimuksen syntymistä. Tällä hetkellä ei ole kansainvälisesti hyväksyttyä lakia, joka käsittelisi sukupuoleen perustuvan väkivallan eri ilmenemismuotoja työelämässä.

Ministerit Lindström, Saarikko ja Mattila kutsuivat työmarkkinajärjestöt keskustelemaan seksuaalisesta häirinnästä 18.12. 2017. Tavoitteena on saada konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joilla hallitus sekä eri työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät voivat edistää häirintävapaata työelämää Suomessa. Tilaisuudessa julkaistiin julkilausuma, jonka mukaan jokainen häirintäteko on liikaa.

Miten Pro on puuttunut prolaisten häirintään työssä? Lue: 

15.11.2017 Stoppi ahdistelulle