Kiinnostava työn sisältö on tärkein työelämän tyytyväisyystekijä – iästä riippumatta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kiinnostava työn sisältö on tärkein työelämän tyytyväisyystekijä – iästä riippumatta

27.4.2020 klo 11:12
|

Mitkä asiat vaikuttavat työelämän tyytyväisyyteen? – Kärjessä ovat kiinnostava työn sisältö, ja tyytyväisyys omaan asemaan organisaatiossa, kertoo Pron tutkija.

Pro Uutiset 

Ammattiliitto Pron laajasta tutkimusaineistosta selvitettiin työolotekijöiden vaikutusta työelämän kokonaistyytyväisyyteen. Tutkimusaineisto käsittää työelämässä olevat 20–70-vuotiaat liiton jäsenet.

Tulokset eivät yllättäneet Pron tutkija Petri Palmua. Kärjessä ovat kiinnostava työn sisältö, tyytyväisyys omaan asemaan organisaatiossa, ja oma hyvä henkinen terveydentila. Tyytyväisyyttä lisää myös se, ettei oma työpaikka ole uhattuna.

– Kokonaistyytyväisyys muodostuu hyvin monista tekijöistä, joiden painosuhteita ihmisen on vaikea laskea omassa päässään. Kokonaisuus on enemmän tekijöiden tulo kuin summa. Vaikka työyhteisöllisyys ja johtaminen olisi likimain täydellistä, niin oman terveydentilan vakava heikentyminen on kuin kertoisi kaiken hyvän nollalla.

Samat tekijät vaikuttavat tyytyväisyyteen nuorilla ja varttuneilla

Palmun mukaan analyysit paljastavat, että yleisesti samat tekijät ovat tärkeitä iästä riippumatta. Vastakkainasettelua nuorten ja vanhempien välillä on syytä välttää.

– Toki esimerkiksi aiempien sukupolvien luoma työmarkkinoiden toimintatapa ja ideologia vaikuttavat nuoreen, ja siihen, minkälaiseen systeemiin hän hyppää. Vaikka työelämä tai työolosuhteet eivät olisi lähellekään parasta, nuori voi epäkohdista huolimatta sopeutua niihin erilaisten paineiden ja työelämätietämättömyyden takia. Taustalla saattaa olla esimerkiksi pelko pätkätöiden loppumisesta.

Kuva: Tärkeimpiä työtyytyväisyyteen vaikuttavia työolotekijöitä. Koko graafin löydät tästä linkistä. Tulos on saatu esiin epäsuoralla menetelmällä, eli vastaajilta ei ole suoraan kysytty työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Epäsuora päättely on tyypillistä tilastotieteellistä mallintamista, jossa malleilla rakennetaan tilastollisesti pätevä korrelaatiokuva.

Ammattiyhdistysliike tuo lisäarvoa työelämään

Ammattiyhdistysliikkeellä on myös datasta osoitettu tehtävä paremmassa työelämässä.

– Ay-liikkeen tuoma lisäarvo työelämään on korkeimmillaan silloin, kun työpaikkaorganisaatio toimii luotettavasti ja vastuullisesti sekä perustaa päätöksenteon hyvään ja avoimeen tositietoon. Tällöin kehittämistyölle on hedelmällinen maaperä. Heikoissa organisaatioissa ay-liikkeen palvelujen tarve on toki suurinta, mutta työ myös äärettömän kovaa, kertoo Palmu.

Tutustu tarkemmin Pron tutkimuksiin ja sektorianalyysityökaluun.