Rahoitusalan työpaikoille tarvitaan lisää yritys- ja työpaikkakohtaisia hankkeita | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Rahoitusalan työpaikoille tarvitaan lisää yritys- ja työpaikkakohtaisia hankkeita

13.11.2017 klo 07:47
|

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeita toivotaan työpaikoille lisää, selvisi Pron kyselystä.  – Vastauksissa toivottiin avointa keskusteluilmapiiriä, yhteishengen rakentamista ja esimerkiksi henkilörahaston käyttöä työhyvinvoinnin parantamisessa, rahoitusalan sopimusalavastaava Mäkelä kertoo.

Pro Uutiset

Hyvinvoivaan Finanssialaan liittyviä hankkeita on toteutettu vielä liian vähän työpaikoilla. Asia selvisi Pron kyselyn tuloksista.

– Nyt tarvitaan lisää toimenpiteitä rahoitusalalla myös yritys- ja työpaikkatasolle, toteaa rahoitusalan sopimusalavastaava Mika Mäkelä Ammattiliitto Prosta.

Rahoitusalan ja Danske Bankin jäsenille lähetettiin syyskuussa kysely, joka liittyi työmarkkinajärjestöjen yhteiseen Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeeseen. Kysymykset koskivat hankkeen tunnettuutta, työpaikalla toteutuneita toimenpiteitä, työhyvinvoinnin kehittämistä, tuottavuuden parantamista ja osaamisen kehittämistä sekä asioita, joita tulisi nostaa esiin hankeen jatkoa ajatellen.

Rahoitusalan ammattilaiset toivoivat työhyvinvointia koskevissa vastauksissa lisää arvostusta, tasa-arvoa ja ilmapiirin parantamista. Myös työaikoihin kaivattiin joustavuutta henkilön oman elämäntilanteen mukaan.

– Vastauksissa toivottiin myös avointa keskusteluilmapiiriä, yhteishengen rakentamista ja esimerkiksi henkilörahaston käyttöä työhyvinvoinnin parantamisessa, Mäkelä kertoo.

Johtamisen ja työn organisointi parantaisi tuottavuutta

Henkilöstön näkökulmasta tuottavuutta parantavat eniten johtamiseen ja työn organisointiin liittyvät asiat.

Vastaajat toivoivat työprosessien uudelleen miettimistä ja henkilöstön osaamisen hyödyntämistä tulevaisuuden muutosten suunnittelussa. Bonusjärjestelmiä tulisi myös uudistaa ja osaamista kehittää tuottavuuden parantamiseksi.

Uusin taidoin tulevaisuuteen

Osaamisen kehittämisen osalta esimiesten kanssa käytävät keskustelut ja positiivinen palaute edistivät osaamisen kehittämistä. Epätietoisuus muutoksista ja ylisuuret vaatimukset jarruttivat osaamisen kehittymistä. Oppimiselle ei ole riittävästi aikaa.

– Ala on muutoksessa ja osaamisen kehittäminen on keskeistä, jotta tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä menestytään. Työnantajien pitäisi mahdollistaa riittävästi aikaa uuden oppimiselle ja tarjota lisää mahdollisuuksia uusien taitojen hankkimiseksi Mäkelä toteaa.

Palkka vastaamaan paremmin työtä

Hankkeen tulevaisuudelta toivottiin keskittymistä johtamiseen, työn organisointiin ja viestintään, sekä palkkaukseen liittyviin asioihin.

– Henkilöstön mukaan ongelmia on nyt palkkauksen tasa-arvoisuudessa ja työmäärän kasvattamisessa ilman vastaavaa palkannostoa. Myös tarve aidon vuorovaikutuksen kehittämiseksi nähtiin tärkeäksi, Mäkelä kertoo tuloksista.

Hyvinvoiva finanssiala hanke on sovittu rahoitusalan työehtosopimuksessa, jossa ovat mukana Finanssiala ry, Ammattiliitto Pro ja alan muut työntekijäliitot. Hankkeen tavoitteena on lisätä finanssialan työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä.