Työhyvinvointihanke tuotti hyvää tulosta teknologiateollisuuden työpaikoilla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työhyvinvointihanke tuotti hyvää tulosta teknologiateollisuuden työpaikoilla

11.12.2018 klo 12:05
|

Työhyvinvointi paranee selkeästi ja monilla mittareilla mitattuna, kun yritykset ja henkilöstö satsaavat yhdessä toiminnan kehittämiseen. – Työpaikalla yhdessä kehittämisen toimintamalli sekä yhteistoiminnan kehittäminen rakentavat luottamusta sekä parantavat työhyvinvointia ja tuottavuutta, kehittämispäällikkö Roni Jokinen Ammattiliitto Prosta kertoo. 

Pro Uutiset / Lähde: Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolten tiedote 11.12.2018

Työhyvinvointi paranee selkeästi ja monilla mittareilla mitattuna, kun yritykset ja henkilöstö satsaavat yhdessä toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi niissä yrityksissä, jotka ovat osallistuneet teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen. Parhaimmillaan sairauspoissaolot puolittuivat ja erilaisia työaikajoustoja otettiin laajasti käyttöön.

Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteishanke, joka on jatkunut reilut kaksi vuotta. Koulutuksiin on osallistunut yli tuhat johdon ja henkilöstön edustajaa eri puolilla maata. Tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen, työurien pidentäminen ja samalla hyvä kehitys tuottavuudessa.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluva kehittämispäällikkö Roni Jokinen Ammattiliitto Prosta kertoo, että hanke on parantanut yrityksissä sekä henkilöstöryhmien että johdon ja henkilöstön välistä yhteistyötä sekä vuoropuhelua.

– Työpaikalla yhdessä kehittämisen toimintamalli sekä yhteistoiminnan kehittäminen rakentavat luottamusta sekä parantavat työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeen avulla yhdessä tekemisen toimintatapoja on saatu tuotua myös työpaikkojen arkeen.

Johtaminen, työaikajärjestelyt ja osaaminen paranivat

Hankkeen tuoreet tulokset kertovat, että esimiestyö ja johtaminen paranivat yli 40 prosentissa hankkeessa mukana olleista yrityksistä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä kertoi työaikajärjestelyjen vastaavan nyt entistä paremmin henkilöstön ja yritysten tarpeita. Samoin lähes 60 prosenttia yrityksistä raportoi, että ne osaavat räätälöidä entistä paremmin tehtäviä henkilöstön työkyvyn mukaan. Myös henkilöstön osaamisessa tapahtui selkeä parannus.

– Hankkeessa meneteltiin niin, että työpaikoilla selvitettiin ensin yhdessä kehittämiskohteet ja sen jälkeen johto ja henkilöstö etenivät suunnitelmallisesti kohti päämäärää. Työhyvinvoinnin tulokset hypähtivät ja olivat sitä parempia mitä enemmän yrityksessä satsattiin. Myös tuottavuus ja työn laatu paranivat, summaa hankkeen kehittämispäällikkö Kirsi Mäkelä Teknologiateollisuus ry:stä.

Hankkeen palkansaajajärjestöt eli Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN antavat samaten tunnustuksen yrityksissä tehdylle työlle. Hanke onkin saamassa jatkoa ensi vuoden alussa.

Pitkäjänteinen työ palkitaan

Tammikuussa starttaa jatkohanke Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia. Sen tavoitteet ovat pitkälti samat kuin päättyvässä hankkeessa, mutta työelämän murros ja tuottavuuden kehittäminen näkyvät aiempaa enemmän koulutuksen sisällöissä. Yritysten ilmoittautuminen on parhaillaan menossa.

– Hyvät tulokset edellyttävät suunnitelmallista otetta ja hyvää yhteistyötä. Hokkus pokkus -keinoja ei ole, vaan yrityksissä tarvitaan pitkäjänteistä työtä, hyvää vuoropuhelua ja aitoa yhdessä tekemistä. Parhaimmillaan yhteistoiminta on juuri tätä, palkansaajajärjestöt korostavat.

Palkansaajapuolelta hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Juha Pesola Teollisuusliitosta, Roni Jokinen Prosta ja Hannu Takala YTN:stä. Teknologiateollisuudesta ohjausryhmään kuuluu Kirsi Mäkelän lisäksi Jarmo Päivä.

Työkaari kantaa -hanke on saanut rahoitusta järjestöiltä ja Euroopan sosiaalirahastosta STM:n kautta.  

Lue lisää Työkaari kantaa -hankkeen tuloksista julkaisusta Työhyvinvoinnin tekoja teknologiateollisuuden työpaikoilla.